Tšetšeenid avaldasid oma andmed mõlema poole sõjakaotustest

 (1)

Vastavalt toodud andmetele on Tšetšeenia relvajõud ja maakaitsesalgad kaotanud alates 1999. aasta septembrist tapetutena 1.380 võitlejat. Ligi 1.600 võitlejat on saanud haavata. Teadmata on kadunud ja vangi langenud 142 tšetšeeni võitlejat, teatas tšetšeenide infokeskus Kavkaz-tsentr.

Tšetšeenid väidavad, et selle aja jooksul on hävitatud üle 18.000 Vene sõjaväelase. Haavata on neid saanud ligikaudu 45.000. Lahingutes on hävitatud 740 soomusmasinat, sealhulgas 20 uusimat tanki T-90. Alla on tulistatud 20 lennukit ja 71 kopterit.

Tšetšeenid lubavad ka täpsustada andmeid kaotuste kohta rahulike elanike hulgas, lisades samas, et usaldusväärseid arve on äärmiselt raske saada, kuid esimeses Tšetšeenia sõjas kasutatud metoodika annab alust väita, et esitatud andmed on tegelikele maksimaalselt lähedased. Neil andmetel on saanud surma ligikaudu 35.000 rahulikku elanikku.

Tšetšeeniasse tunginud Vene väegrupeeringus on iseseisvuslaste andmeil praegu 200.000-250.000 meest. Neile seisab vastu 13.500 tšetšeeni võitlejat, kirjutab Kavkaz-tsentr. Lisaks neile tegutsevad kogu vabariigi territooriumil arvukad partisanisalgad, kelle liikmeskonda ei ole arvele võetud, märgib Kavkaz-tsentr.