Tatarstan kirjutab ladina tähtedega

 (38)

Tatarstani põhiseaduslik kohus otsustas kolmapäeval, et tatarlastel on õigus oma emakeelt kirjutada ladina tähestiku abil.

Kohaliku parlamendi teadus-, haridus- ja kultuurikomisjon esitas konstitutsioonikohtule päringu kahe Venemaa põhiseaduse peatüki kohta, millest johtuvalt võivad tatarlased kasutada ladina graafikale tuginevat tähestikku. Parlamendikomisjon soovis ka teada, kas see küsimus kuulub vaid vabariigi võimude pädevusse.

Venemaa põhiseaduse järgi on vabariikidel õigus kehtestada oma riigikeeled, mida kasutatakse riigivõimuorganites ja kohalikes omavalitsustes, meedias ja perioodilistes väljaannetes ning kultuurivaldkonnas kõrvuti Venemaa riigikeelega. Tatarstani parlamendi komisjon järeldas sellest, et tatarlastel on õigus omale vabalt tähestik valida.

Tatarstani konstitutsioonikohus leiab, et tatari keelele sobiva tähestiku valimine kuulub vabariigi pädevusvalda.

Konstitutsioonikohtu otsus on lõplik, ei kuulu vaidlustamisele ning jõustub kohe pärast selle väljakulutamist.

Aasta tagasi võeti Venemaal vastu rahvuskeelte seaduse parandus, mis keelas tatari keele üleviimist kirillitsalt ladina tähestikule.

Tõenäoliselt läheb küsimus nüüd edasi arutamisele Venemaa konstitutsioonikohtusse.

Tatarstanis 2001. aasta septembrist jõustunud keeleseadus näeb ette üleminekut 2011. aastast ladina tähestikule, seni kehtivad nii ladina tähestik kui ka kirillitsa.

Tatarlased kasutasid sajandeid araabia tähestikku. 1927. aastal läksid peaaegu kõik Nõukogude Liidu turgi rahvad üle ladina tähestikule, kuid 1939. aasta reform sundis tatarlastele peale kirillitsa.