Soomlased tahavad uut tuumareaktorit

 (8)

Enam kui pooled soomlased toetavad uue tuumareaktori rajamist, et rahuldada kasvavat energiavajadust ning vähendada sõltuvust Vene energiast, selgus pühapäeval avaldatud uuringutulemustest.

Uuringufirma Gallup küsitluses, mis viidi läbi nädal enne otsuse hääletamist parlamendis, toetas 54 protsenti vastanuist uue, viienda reaktori rajamist, tingimusel, et edendatakse ka muid energiaallikaid.

Jaanuaris toetas uut tuumareaktorit vaid 40 protsenti soomlastest.

Eduskunta kiidab otsuse ilmselt napilt heaks, kuigi teistes Euroopa Liidu riikides on viimastel aastatel võetud suund tuumaenergeetika kärpimisele.

Viit parteid ühendav valitsuskoalitsioon, kuhu kuuluvad ka tuumavastased rohelised, põhjendab uue reaktori vajadust kasvava enrgianõudluse ning Kyoto protokolliga kasvuhoonegaaside osas võetud kohustustega.

Toetajate sõnul on oluline ka Soome energiasüsteemi Venemaast sõltumatumaks muuta.

Vastased usuvad, et tuumaenergeetika ohud on endiselt väga suured ning rõhuda tuleks alternatiivenergeetikale.

Viimati rajati Soomes uus tuumareaktor 70-ndate lõpus. 1993. aastal arutas parlament tuumaenergeetika laiendamist, kuid plaan lükati tollal tagasi.

Olemasolevad neli reaktorit kahes tuumajaamas annavad umbes 30 protsenti Soome energiatarbest.