Soomes algab uus kooliaasta: Helsingi Kalasatama koolis õpib osa õpilasi võimlas, täiskasvanud hoiavad üksteisest eemale

 (9)
Soomes algab uus kooliaasta: Helsingi Kalasatama koolis õpib osa õpilasi võimlas, täiskasvanud hoiavad üksteisest eemale
Foto: Jussi Nukari, AP

Helsingi Kalasatama põhikoolis algab täna uus õppeaasta erakorralistes oludes nagu ka teistes Soome koolides. Direktor Kati Pennaneni sõnul mõjutab kogu kooli tegevust praegu koroonaviiruse epideemia.

Tegutsema pidi direktor hakkama juba selle nädala algul. Kui tavaliselt toimub esimese klassi õpilaste kooliga tutvumise üritus kevadel, siis nüüd lükati see augusti ning toimus mõni päev enne kooli algust ja erandkorras ilma vanemateta, kirjutab Helsingin Sanomat.

Vanematele andis Pennanen informatsiooni kaugsuhtluse korras ja vanemad suhtusid sellesse Pennaneni sõnul rahulikult.

„Võib-olla andis eelmine kevad vanematele usalduse, et asjad saavad aetud ja olukorda hoitakse kontrolli all,” ütles Pennanen. „Sellisel ajal tõuseb koolide tähtsus palju esile. See on tähtis koht kogu ühiskonna, laste ja täiskasvanute seisukohalt. Me peame tekitama kõigile turvalise tunde ja soovi kooli tulla.”

Kalasatama põhikoolis on avatud ruume kasutav algkool, kus on traditsiooniliste klassiruumide asemel „õpperakukesed”. On ustega suletavad spetsiaalsed õpperuumid ja õpilaste ühine ruum.

Nüüd tuleb sellest vähemalt sügissemestril koroonaviiruse tõttu loobuda.

„Õppetöö korraldatakse peamiselt algkooli õpilastele eraldi väikestes klassirühmades oma õpetaja juhtimisel ja rühmade segunemist välditakse,” ütles Pennanen.

Seotud lood:

Kooli seintel on meeldetuletused kätepesu kohta ja tualetid on rühmade vahel ära jagatud.

Koristamist on tõhustatud ja sellele lisaks peab personal koolipäevadel hoolitsema ühiselt kasutatavate esemete desinfitseerimise eest.

„Mingi mõõdupuuga me ohutut vahemaad ei mõõda ja see ei ole võimalikki. Aga õpetajatega on räägitud, et väldime kallistamist ja kätlemist. Hoiame alati vahemaad, kui see on võimalik, ja pöörame sellele erilist tähelepanu,” ütles Pennanen.

Personal peab olema tähelepanelik. Püüeldakse selle poole, et täiskasvanud tegutsevad meeskondades teistest eraldi, et vältida asjatuid sotsiaalseid kontakte.

„Me peame kogu aeg ühe sammu ette mõtlema. Kui juhtub näiteks nii, et keegi täiskasvanu saab nakkuse, on kergem välja selgitada, kes on temaga kokku puutunud,” märkis Pennanen.

Kool ei saa anda soovitusi õpilastele, kes liiguvad kooliteel ühistranspordiga. Selles osas järgitakse Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) soovitusi.

Lapsed ei tohi kooli tulla haigena ja haige laps saadetakse kohe koju.

Helsingi linna soovitus on, et vanemad ei tuleks kooli territooriumile, kui lapsed seal kohal on. Ka nii püütakse nakatumisriski vähendada.

Kalasatama koolis on siiski kavas korraldada veel augustis kohapeal lapsevanemate õhtu vähemalt esimese klassi õpilaste vanematele.

Pennanen usaldab Helsingi linna plaane juhuks, kui epideemia tõttu on vaja lisameetmeid. Ta viitab Helsingi kavandatud hübriidmudelile, mis sisaldab vanemate õpilaste kordamööda kodus ja koolis õppimist, kui haigusolukord halveneb.

Helsingi linnavalitsus otsustas esmaspäeval, et õppetööd võib läbi viia erakorraliselt, ühendades koduõppe ja kohapeal õppimise, et tagada ruumide ohutu kasutamine. Erakorraline õppetöö korraldus võib korraga jõus olla kuni kuu.

Soomes on 2020. aasta lõpuni ajutiselt kehtiv põhiharidusseaduse muudatus, mille eesmärk on just võimaldada kohalikku otsuste tegemist, et õppetööd saaks epideemia ajal ohutult korraldada.

Kui peaks vaja olema, oleks osa klassidest nädala koduõppes ja kaks nädalat koolis kohapeal.

1.-3. klassi õpilased ning erilist tuge vajavad õpilased koduõppele ei jää.

Umbes 60 esimese klassi õpilasele on Kalasatama põhikoolis eraldi õpperakuke, kus on kolm erinevat õpperuumi, ühisruum, eraldi tualetid ja välisuks.

Teise ja kolmanda klassi õpilastele on mõeldud kooli teine õpperakuke.

Neljanda klassi õpilased õpivad mujal kui õpetajate kabinettides. Viienda ja kuuenda klassi õpilased saavad oma kasutusse kooli võimla.

Võimlat katsetati Kalasatama põhikoolis õppe-eesmärgil juba kevadel. Suures ruumis on vahemaad kergem hoida ning õpilastel on oma tualetid ja sissepääs.

Võimlasse tuuakse nüüd uus mööbel ning ekraanid ja internetiühendus.

Kalasatama koolis oleks ruumide kasutus erakorraline epideemiast hoolimata, sest osa hoonest ei ole veel valmis. Kool valmib täielikult alles aastavahetusel, misjärel on ka viienda ja kuuenda klassi õpilastele oma õpperakuke.

Et võimlat kasutada ei saa, toimub kehaline kasvatus õues, teatas Pennanen.

Pennaneni sõnul on tema enda tunded üsna samasugused kui õppeaasta alguses tavaliselt. On pingeline ja palju tööd. Lisaks sellele tuleb nüüd mõelda kõigele epideemia seisukohalt.

„Mitte ainult sellele, kuidas kool toimib, vaid ka sellele, kuidas personal hakkama saab ja kuidas kindlustame, et kõik tunnevad end tööl turvaliselt,” ütles Pennanen.

Õpetajaskond on Pennaneni sõnul olnud väga vastutustundlik ja paindlik.

„Kahtlemata annab see kogu meie tegevusele praegusel hetkel oma värvi. Aga samamoodi annab see oma värvi ka kõigile teistele. See on nüüd ühine asi ja olukorraga tuleb lihtsalt leppida.”