Soome ühiskonnategelased: Johan Bäckman külvab Kremli käsul vaenu

 (93)
Soome ühiskonnategelased: Johan Bäckman külvab Kremli käsul vaenu
Foto: Andres Putting

Neli Soome ühiskonnategelast ja Venemaa-eksperti tegid avalduse, milles mõistavad hukka niinimetatud Soome „antifašistliku” komitee (SAFKA) tegevuse ja Kremli paralleelse propagandakampaania Soome vastu.

Avaldusele allakirjutanud kutsuvad Soome avalikkust üles andma oma hinnang komitee tegevusele. Allakirjutanute hinnangul on Venemaa komme teha poliitikat Soomes hädas olevate inimeste arvel vastuvõtmatu.

Mõnel viimasel aastal on Soome-Vene suhteid rikkunud perekondade isiklikud probleemid. Esimesel juhul rööviti väike poiss Anton Salonen tema ema poolt ja viidi Venemaale. Sellele järgnesid palju kõlapinda saanud lood 7-aastasest Robert Rantalast, kelle Turu linna lastekaitseametnikud oma hoole alla võtsid, ning Valentina Putkoneni hooldusõiguste küsimus ja 82-aastase Irina Antonova Venemaale väljasaatmisega seonduv.

Tükk aega enne seda, kui neid lugusid hakkas kajastama Soome ja Venemaa meedia, kasutas neid niinimetatud „Soome antifašistlik komitee” (SAFKA), mille asutas Helsingi ülikooli lektor Johan Bäckman, et külvata vaenu. Bäckman esineb tihti vaidlusalustes küsimustes ühe osapoole suuvoodrina. Bäckman väidab, et juhtumid, millega ta tegeleb, pole mitte era-, vaid riigiasjad.

SAFKA aktiivsed liikmed esinevad Vene meedias tihti „ekspertidena” ja neid toetavad ametlikult Venemaa võimud. Liialdatud ja moonutatud väited levivad Vene meedias kulutulena. Bäckman on Venemaa riikliku kontrolli all olevas televisioonis lemmik „Soome-ekspert”.

SAFKA muudab Soome venekeelse kogukonna üksikud probleemid üldiseks, „kaunistab” need ja liialdab. Komitee veebileht väidab, et Soome võimud on süüdi etniliste venelaste süstemaatilises represseerimises. Väidetakse, et üle Soome on käinud „russofoobia tsunami”. SAFKA väitel on Soome võimude tegevus rassistliku ja fašistliku iseloomuga.

SAFKA püüab Soome venekeelse elanikkonna ja võimude vahel ebakõla tekitada. Propaganda selge eesmärk on suurendada end ühiskonna äärealadel leidvate immigrantide kibedust. Komitee tahaks ilmselt näha, et Soome venelaste kogukonnas tekiks grupp inimesi, kes tunnevad, et nende rahvuslikud õigused on rikutud, ja keda Kreml võiks siis kasutada oma sise- ja välispoliitilistel eesmärkidel. Eestlastel on elavad mälestused komitee tegevusest seoses rahutustega, mis järgnesid Nõukogude sõjamälestusmärgi eemaldamisele Tallinnas 2007. aastal.

Niinimetatud „Soome antifašistlik komitee”, mida juhib Johan Bäckman, on tegutsenud alates 2008. aastast. Väidetavalt on sellel umbes 100 liiget. Aktiivsete liikmete hulgas on Juha Molari, Leena Hietanen, Risto „Abdullah” Tammi, Petri Krohn ja Janne Nurmela. Komitee veebilehel kasutatakse vulgaarset väljendusviisi, mis on tuttav peaminister Vladimir Putini retoorikast. SAFKA ilmne eesmärk on Venemaa avaliku arvamuse mürgitamine ning pööramine Soome riigi ja rahva vastu.

Soome avalik arvamus on seda kuritegelikku propagandakampaaniat pikka aega kõrvalt vaadanud. Avaldusele alla kirjutanud kutsuvad Soome kodanikuühiskonda üles andma oma hinnang neile imperialistliku võimu käsilastele. Autorid küsivad, miks on Soome võimud nii passiivsed olukorras, kus Moskva teeb kõik enesest oleneva, et rikkuda Soome hea maine Venemaa avaliku arvamuse ja Soome venekeelse elanikkonna silmis.

Avaldusele on alla kirjutanud tõlkija ja vene kultuuri ekspert Jukka Mallinen, ajakirjanik ja publitsist Ville Ropponen, ühiskonnategelane Kerkko Paananen ning ettevõtja ja ühiskonnategelane Mikael Storsjö.