Soome kohus otsustas lõpetada neonatsliku Põhjamaade Vastupanuliikumise tegevuse

 (83)
Soome kohus otsustas lõpetada neonatsliku Põhjamaade Vastupanuliikumise tegevuse
Foto: Jonathan Nackstrand, AFP

Soome Pirkanmaa esimese astme kohus otsustas otsustas lõpetada kahe neonatside organisatsiooni, Põhjamaade Vastupanuliikumise (Pohjoismainen Vastarintaliike – PVL) ja Põhja Pärandi (Pohjoinen Perinne ry) tegevuse.

„Kohus kuulutab Põhjamaade Vastupanuliikumise nimelise registreerimata ühenduse Soome osakonna ning sellesse otseselt või kaudselt kuuluvad piirkondlikud osakonnad ning Pohjoinen Perinne ry tegevuse lõpetatuks,” teatas kohus Helsingin Sanomate vahendusel.

Kohus leiab, et PVL on ühendus, mis taotleb demokraatlike väärtustega kokkusobimatuid eesmärke ebaseaduslike ja räigelt heade tavade vastaste meetoditega. Kohtu hinnangul laimab ja solvab PVL elanikkonnagruppe ja levitab vihakõnet.

„Lisaks solvavatele ja vihkavatele avaldustele õhutab ühendus vägivalda ja ahistamist kasutades ja sellesse heakskiitvalt suhtudes ning tegevust enesekaitsega seletades oma toetajaid vägivalla ja ahistamise kasutamisele vaenlasteks nimetatud osapoolte vastu,” teatas kohus.

Kohus leidis ka, et PVL-i tegevus ei ole ühinemis- ja sõnavabaduse kaitse all, sest ühenduse tegevus rikub teiste põhi- ja inimõigusi.

„Kui ühendusel mõnes osas olekski õiguslik kaitse, on ühenduse tegevuse piiramine demokraatlikus ühiskonnas vältimatu üldise julgeoleku tõttu, korratuste ja kuritegevuse takistamiseks ning teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks,”põhjendas kohus.

Seotud lood:

„Kuigi ühiskond on paljuväärtuseline, salliv ja laia silmaringiga, ei pea ta toimima kasvulavana nendele mõttesuundadele, mille elluviimist taotletakse seadusvastaste või räigelt hea tava vastaste meetoditega,” märkis kohus.

Nõnda leidis kohus, et PVL tegutseb ühenduste seaduses sätestatud mõttes olemuslikult seaduse- ja heade tavade vastaselt. See oligi kohtuprotsessi tuumikküsimus.

PVL leidis kohtuprotsessil, et hoiatus oleks piisav sanktsioon, kui üldse mingi sanktsiooni peab määrama.

„Kohtu arusaamise järgi oleks hoiatuse andmine põhjendatud siis, kui võiks oletada, et ühendus lõpetab selle osa tegevusest, mille kohta hoiatus on antud. PVL-i iseloomulikud tunnused on seotud just selle ebaseadusliku ja hea tava vastase tegevusega. Kui PVL lõpetaks eelpool mainitud probleemse tegevuse, ei jääks järele midagi, mis teeb ühendusest PVL-i,” vastas sellele kohus.

Kohtuotsus on omamoodi ajalooline, sest Soomes ei ole organisatsioonide tegevust sel viisil lõpetatud alates 1970. aastatest.

Kohtuotsus ei ole veel seaduse jõuga, mistõttu ei saa politsei sekkuda näiteks PVL-i meeleavaldusse Soome iseseisvuspäeval 6. detsembril.