Regnum: Eesti „ühtse soome-ugri maailma“ idee töötab vastu Vene riikluse huvidele

 (39)
Regnum: Eesti „ühtse soome-ugri maailma“ idee töötab vastu Vene riikluse huvidele
Foto: TERJE LEPP

Eesti välispoliitika on pärast 1991. aastat üles ehitatud paternalismile Venemaal elavate soome-ugri rahvaste suhtes. „Ühtse soome-ugri maailma“ kontseptsiooni juurutamine toimus kuni riigi NATO-sse ja Euroopa Liitu astumiseni 2004. aastal toimus pidevalt, kindlalt ja süsteemselt, kuid mis peamine, vaikselt, teatab Vene informatsiooniagentuur Regnum.

„Ühtse soome-ugri maailma“ kontseptsiooni sisu varieerub Regnumi teatel suuresti alates „sõltumatuse taotlemisest Vene okupantidest“, „Venemaa soome-ugri rahvaste ning Soome, Eesti ja Ungari rahvaste veresuguluse“ ideest kuni ühtse poliitilise terviku „soome-ugri maailmani“. „On silmnähtav, et kogu kontseptsioon on suunatud separatistlike meeleolude tugevdamisele ning töötab vastu Vene riikluse huvidele,“ kirjutab Regnum.

Kontseptsiooni realiseerimine on Regnumi hinnangul pehme jõuga töötamise näide, mida alustati 1927. aastal organisatsiooni Fenno-Ugria asutamisega Eestis.

Eesti parlamendis tegutseb soome-ugri rahvaste toetusgrupp, mis ehitab oma Vene-vastase tegevuse traditsiooniliselt koostööle Fenno-Ugriaga, teatab Regnum. Sealjuures on see Regnumi teatel orienteeritud soome-ugri rahvaste toetamisele Venemaal ning on ükskõikne soome-ugri vähemuste probleemide suhtes teistes riikides, setude diskrimineerimise suhtes Eestis, liivlaste Lätis, ungarlaste Rumeenias, saamide Soomes ning kveenide Soomes, Norras ja Rootsis.

Regnum kinnitab, et soome-ugri rahvaste arvukuse vähenemine Venemaal viimase 30 aasta jooksul ei ole võimude tegevusetuse või Ust-Luga sadama ehitamise tagajärg. 20. sajandil toimusid agentuuri teatel traagilised sündmused: 1930. aastate repressioonid, 1940. aastate väljasaatmine, igoreerimine 1950. ja 1960. aastatel. Alates 1980. aastatest võib Regnumi teatel rääkida rahvuslikust ärkamisest, mille kutsusid esile avalikustamine ja muutus Nõukogude Liidu rahvuspoliitikas. Regnum peab silmnähtavaks nende rahvaste eneseteadvuse purunemist. 1990. aastate kriis viis traditsiooniliste majandustegevuse harude osalise kadumiseni. Leningradi oblastis, kus elavad vadjalased ja isurid, lagunes suur kolhoos Baltika, mis viis Regnumi teatel vadjalaste ja isurite traditsioonilise tegevuse, kalapüügi pea täieliku väljasuremiseni.

Ühtne soome-ugri maailm Venemaa territooriumil on Regnumi hinnangul vahetuskaart suures geopoliitilises mängus, mis tuleneb nende rahvaste elupaiga suurest geopoliitilisest tähtsusest.

„Paljurahvuselise riigi lagundamise ja hävitamise skeemid teatud rahvaste „rahvusliku eneseteadvuse taassünni“ kaudu on korduvalt läbiproovitud ja väljatöötatud,“ kirjutab Regnum.