Prognoos: USA mõju maailmas väheneb

 (26)
Prognoos: USA mõju maailmas väheneb
Internet

Järgmise USA presidendi jaoks koostatud luureprognoos ülemaailmsetest ohtudest ennustab tulevasteks kümnenditeks pidevat USA mõju vähenemist, kuna maailma kujundavad ümber üleilmastumine, kliimamuutused ning toidu-, vee- ja energianappus.

Raportis leitakse ka, et valdkond, kus USA on teistest riikidest pidevalt üle olnud – sõjaline võimsus – on tuleviku maailmas kõige väiksema tähtsusega, sest keegi ei ründa enam suure hulga tavarelvastusega, kirjutab Washington Post.

Osaliselt valmis raport „Globaalsed trendid 2025” annab hinnangu, kuidas rahvusvahelised sündmused võivad mõjutada Ameerika Ühendriike järgmise 15-17 aasta jooksul. Kõneldes luurealasel koverentsil Orlandos, andis selle põhipunktidest ülevaate USA luure tippanalüütik Thomas Fingar.

Fingari sõnul jääb USA silmapaistvaks jõuks, kuid tema tema domineerimine väheneb tunduvalt. USA mõju väheneb üha kiiremini poliitika-, majandus- ja ilmselt ka kultuurivallas.

Fingar ennustab vähenevat mõju ka ÜRO-le, Maailmapangale ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, mis on alates Teisest maailmasõjast aidanud hoida poliitilist ja majanduslikku stabiilsust.

Maailm on vastamisi süveneva keskkonnakriisiga. 2025. aastaks vaevavad suurt osa maailmast Põhja-Hiinast kuni Aafrika sarveni põud, toidunappus ja mageveepuudus.

Üleujutused ja põuad sünnitavad paljudes arengumaades massilise migratsiooni ja poliitilised murrangud. Tööstusriikides tekitab uue majandussurutise vähenev sündimus. Hiinas, Jaapanis ja Euroopas langeb tööealiste ja vanurite suhe ühele kolme vastu.

USA saab paljudest tööstusriikidest paremini hakkama tänu suhtelisele avatusele immigratsioonile, võrreldes Euroopa ja Jaapaniga, mis on Fingari hinnangul tugevalt šovinistlikud.

Fingari sõnul on USA kõrgelt arenenud riikidest ainuke, kus on edaspidigi piisav rahvastiku taastootmine majanduskasvu jätkumise kindlustamiseks.

Tähtsaks küsimuseks saab ka energiajulgeolek, sest India, Hiina ja teised astuvad oma energiavajaduselt USA kõrvale.

Fingari ülevaatest peaaegu puudus terrorismiteema. Rahvusvahelised luureringkonnad on ennustanud al-Qaida rolli vähenemist. See peaks muutuma üha detsentraliseeritumaks, lagunedes erinevateks gruppideks, rakukesteks ja isikuteks.

Siiski nähakse jätkuvat ohtu Iraani poolt. Fingar ennustab Iraanile edu püüdlustes toota tuumapommi valmistamiseks vajalikku rikastatud uraani.

Fingari sõnul sõltub Iraani lõplik otsus tuumarelva loomise kohta sellest, kuidas Iraani juhid näevad riigi julgeolekualast olukorda.

Fingar leiab, et iraanlased kardavad oma naabreid rohkem kui nad paljude arvates peaksid. USA on siiski elimineerinud Iraani kaks suurimat vaenlast: Saddam Husseini Iraagi ja Talibani Afganistani.