Prantsusmaa president Macron tegi kirjas EL-i kodanikele rea reformiettepanekuid „Euroopa renessansiks”

 (52)
Prantsusmaa president Macron tegi kirjas EL-i kodanikele rea reformiettepanekuid „Euroopa renessansiks”
Foto: Gonzalo Fuentes, REUTERS

Prantsusmaa president Emmanuel Macron pöördus paljudes Euroopa ajalehtedes avaldatud kirjas Euroopa kodanike poole ja pakkus välja mitmeid reforme Euroopa Liidu tuleviku kindlustamiseks.

Macroni sõnul ei ole Euroopa pärast Teist maailmasõda olnud nii hädavajalik, aga ta pole kunagi olnud ka nii suures ohus. Selle sümbol on Macroni sõnul Brexit, mis sümboliseerib Euroopa kriisi, võimetust reageerida inimeste vajaduste kaitsele tänapäeva maailma suurte šokkide eest. Macron kirjutab, et lõks ei ole mitte Euroopa Liidu liige olemine, vaid valed ja vastutustundetus, mis võivad selle hävitada.

„Natsionalismi taganemine ei paku midagi, see on tagasilükkamine ilma alternatiivita. Ja see on lõks, mis ähvardab kogu Euroopat: vihaõhutajad, keda toetavad valeuudised, lubavad mida iganes ja kõike,” kirjutab Macron.

Euroopa on Macroni sõnul ajalooline protsess: hävitatud kontinendi lepitamine enneolematus rahu-, õitsengu- ja vabadusprojektis.

Macron räägib ka teisest lõksust: status quo ja resigneerumise lõksust, mille tõttu küsivad kodanikud, kus on Euroopa ja mida Euroopa teeb. Nende jaoks on Euroopa muutunud hingetuks turuks.

Euroopa ei ole Macroni sõnul vaid majanduslik turg, mis on küll kasulik, aga ei tohi juhtida tähelepanu kõrvale kaitsvate piiride ja ühendavate väärtuste vajadusest. Macron ütleb, et natsionalistid on eksiteel, kui väidavad, et kaitsevad meie identiteeti Euroopa Liidust lahkudes, sest see on Euroopa tsivilisatsioon, mis meid ühendab vabastab ja kaitseb. Eksiteel on Macroni sõnul aga ka need, kes ei muudaks midagi, sest eitavad inimeste tuntavat hirmu ja meie demokraatiaid õõnestavaid kahtlusi.

„Nüüd on aeg Euroopa renessansiks. Seega, seistes vastu isolatsiooni ja lõhestumise kiusatusele, teen ma ettepaneku, et me rajaksime selle uuenemise kolme ambitsiooni, vabaduse, kaitse ja arengu ümber,” kirjutab Macron.

Vabaduse kaitsmine

Macron kirjutab, et Euroopa mudel põhineb inimeste, erinevate arvamuste ja loomevabadusel. Esimene vabadus on demokraatlik vabadus, mistõttu teeb Macron ettepaneku luua Euroopa demokraatiate kaitse agentuur, mis pakuks igale Euroopa Liidu liikmesriigile Euroopa eksperte valimisprotsesside kaitsmiseks küberrünnakute ja manipuleerimise eest. Samuti pakub Macron Euroopa erakondade välismaalt rahastamise keelamist. Ka peaksid Macroni sõnul olema olemas üleeuroopalised reeglid, mis puhastaksid interneti viha ja vägivalla õhutamisest.

Kontinendi kaitsmine

Macroni sõnul tuleb ümber mõelda Schengeni ala: kõik, kes tahavad selle osa olla, peavad kinni pidama vastutustunde kohustustest (karm piirikontroll) ja solidaarsusest (ühine varjupaigapoliitika ühiste vastuvõtmis- ja tagasisaatmisreeglitega).

Macroni hinnangul on vaja ühiseid piirivalvejõude ja Euroopa asüülibürood, rangeid kontrollikohustusi ja Euroopa solidaarsust, millesse iga riik annab oma panuse Euroopa sissejulgeoleku ülemkogu juhtimise all. Migratsiooni asjus usub Macron enese sõnul Euroopasse, mis kaitseb nii oma väärtusi kui ka piire.

Samad standardid peavad Macroni sõnul kehtima ka riigikaitses. Riikide põhikohustused peab kindlaks määrama kaitse- ja julgeolekuleping, mis oleks seotud NATO ja Euroopa liitlastega. Macroni sõnul on vaja suurendada kaitsekulutusi, seada sisse tõeliselt kasutatav vastastikuse kaitse säte ja Euroopa julgeolekunõukogu, millesse kuuluks ka Suurbritannia, kollektiivsete otsuste langetamiseks.

Macron kirjutab, et reformida tuleks ka Euroopa Liidu konkurentsipoliitikat ja ümber kujundada kaubanduspoliitikat, et karistada või keelustada ettevõtted, mis seavad ohtu meie strateegilised huvid ja põhiväärtused, nagu keskkonnastandardid, andmekaitse ja aus maksumaksmine. Samuti peaks Macroni sõnul hakkama Euroopas eelistama oma strateegilisi tööstusi, nagu seda teevad Ameerika ja Hiina konkurendid.

Progressivaimu taastamine

Euroopa on Macroni sõnul alati määranud progressistandardeid. Selles osas tuleb Macroni arvates edendada pigem ühtekoondumist kui konkurentsi: Euroopa, kus loodi sotsiaalkindlustus, peab kasutusele võtma sotsiaalse kilbi kõigile töötajatele, mis tagab sama palga sama töö eest, ja Euroopa Liidu miinimumpalga, mis on sobiv iga maa jaoks ja mis lepitakse läbirääkimistel kokku igal aastal.

Keskkonna valdkonnas pakub Macron eesmärgiks süsinikuvaba majandust 2050. aastaks ja pestitsiidide kasutamise poolitamist 2025. aastaks. Luua tuleks Euroopa kliimapank keskkonnaalase ülemineku finantseerimiseks, Euroopa toiduohutuse ametkond toiduainete kontrolli parandamiseks ja lobitöö ohtudele vastuseismiseks.

Euroopa peab vaatama ettepoole, et luua töökohti, kirjutab Macron. Seetõttu ei pea mitte ainult reguleerima digitaalseid hiidettevõtteid Euroopa järelevalve sisseseadmisega peamiste digitaalplatvormide üle (kohesed karistused ebaausa konkurentsi eest, läbipaistvad algoritmid jne), vaid ka finantseerima innovatsiooni, andes uuele Euroopa innovatsiooninõukogule USA-ga võrdväärse eelarve, et olla uute tehnoloogiliste läbimurrete nagu tehisintellekti teerajajad.

Maailmale orienteeritud Euroopa peab Macroni sõnul vaatama Aafrika poole, millega tuleb sõlmida leping tulevikuks ning toetada Aafrika arengut investeeringute, akadeemilise partnerluse ja tüdrukute harimisega.

„Vabadus, kaitse ja progress: me peame rajama Euroopa uuenemise nendele tugisammastele. Me ei saa lasta ilma lahendusteta natsionalistidel inimeste viha ära kasutada. Me ei saa kõndida unes pisenenud Euroopasse. Me ei saa jääda tavapärase tegevuse ja soovmõtlemise rutiini. Euroopa humanism nõuab tegutsemist. Ja igal pool astuvad inimesed ette, et olla selle muutuse osa. Niisiis, moodustagem aasta lõpuks koos Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega Euroopa Konverents, et teha ettepanekuid kõigi muudatuste kohta, mida meie poliitiline projekt vajab, mis on avatud isegi Euroopa Liidu lepingute muutmiseks. See konverents peab suhtlema kodanike paneelidega ja kuulama teadlasi, ettevõtete ja töötajate esindajaid ning usu- ja vaimseid liidreid. See määrab kindlaks teekaardi Euroopa Liidu jaoks, mis tõlgendab need peamised prioriteedid konkreetseks tegevuseks. Saab olema mittenõustumist, aga kumb on parem, kas see, kui meil on staatiline Euroopa, või Euroopa, mis edeneb, mõnikord erinevatel kiirustel, ja mis on avatud kõigile? Selles Euroopas võtavad inimesed tõeliselt tagasi kontrolli oma tuleviku üle,” kirjutab Macron.