Pooled lätimaalastest kardavad makse

 (5)
maksud
Foto: internet

Hiljuti läbiviidud küsitlus näitas, et ligi pooled Läti elanikud ehk 47% ei tunne end vähese info tõttu maksuküsimusi puudutavates küsimustes kindlalt.

Eriti paistab see silma sotsiaalselt aktiivseima ühiskonnagrupi, 30-39- aastaste inimeste seas, kus võimalikke maksuprobleeme pelgavad koguni 69% küsitluses osalenutest, kirjutas NovoNews.

Vaid 21% kõigi vanusegruppide respondentidest kinnitasid, et tunnevad end kindlalt ja on teavitatud kogu maksudega seotud seadusandlusest.

Läti maksukonsultantide liidu esimehe Ainis Dābols ütles, et isegi kogenud raamatupidajatel on raske maksuküsimustes orienteeruda, mis siis imestada tavakodanike segaduse üle. Suurimat ebakindlust tunnevad Dābolsi arvates FIE-d.