Poola seim keeldus teiste hulgas homode tsiviilpartnerluse legaliseerimist arutlusele võtmast

 (42)
Poola seim keeldus teiste hulgas homode tsiviilpartnerluse legaliseerimist arutlusele võtmast
Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Poola seim hääletas vastu debati alustamisele seaduseelnõu üle, mis oleks reguleerinud tsiviilpartnerluse – nii hetero- kui ka homoseksuaalse.

Demokraatliku vasakliidu esitatud seaduseelnõu nägi ette võimalikku ühist tulumaksu maksmist, pärimisõigust ning sotsiaaltoetusi juhul, kui üks partneritest sureb, vahendab Poola Raadio.

Parlamendiliikmed hääletasid aga suure ülekaaluga seaduseelnõu arutlusele võtmise vastu. Poolt oli 146, vastu 215 ja erapooletu 24 seimi liiget. 75 jättis hääletamata.

Demokraatliku vasakliidu esindaja Wincenty Elsner ütles, et erakond esitab seaduseelnõu arutamiseks uuesti pärast oktoobrikuiseid valimisi seimi uuele koosseisule.

„Poliitikud, peamiselt konservatiivsed, valetavad meile, kui ütlevad, et Poola ei ole valmis tsiviilpartnerluseks, rääkimata [samasooliste] abielust,“ ütles Poola homofoobiavastase kampaania juht Agata Chaber. „See on vale, Poola on valmis.“

Tegemist oli juba viienda korraga, kui Poolas püüti tsiviilpartnerluse legaliseerimine arutlusele võtta.