Põhjamaade ministrite ühisavalduses lubatakse Vene ohu tõttu tihedamat kaitsekoostööd omavahel ja solidaarsust Balti riikidega

 (32)
Põhjamaade ministrite ühisavalduses lubatakse Vene ohu tõttu tihedamat kaitsekoostööd omavahel ja solidaarsust Balti riikidega
Foto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

Vene agressioon Ukraina vastu ja Krimmi ebaseaduslik annekteerimine on rahvusvahelise õiguse ja muude rahvusvaheliste kokkulepete rikkumine, öeldakse viie Põhjamaa ministrite ühisavalduses, mis avaldati Norra ajalehes Aftenposten.

Avalduses öeldakse, et Venemaa käitumisviis on suurim väljakutse Euroopa julgeolekuolukorrale.

Ministrid märgivad, et see tähendab, et julgeolekupoliitiline olukord Põhjamaade lähipiirkondades on viimastel aastatel märkimisväärselt halvenenud. Seetõttu tuleb olla valmis kriisideks või hädaolukordadeks. Tuleb nentida, et tegemist ei ole enam business as usual'iga, ning nüüd valitseb uus tavaolukord, millega tuleb kohaneda.

Ministrite hinnangul tuleb tegelda Venemaa käitumisviisiga, mitte Kremli retoorikaga. Venemaa teeb suuri majanduslikke panuseid oma sõjalisse võimekusse. Ta on Põhjamaade ministrite sõnul näidanud, et on valmis kasutama sõjalisi vahendeid oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, isegi kui see sisaldab rahvusvahelise õiguse põhimõtete rikkumist.

Seotud lood:

Avalduses nenditakse, et Läänemere piirkonnas ja põhjaaladel aktiviseerub Venemaa õppustealane ja luuretegevus. Venemaa relvajõud tegutsevad Põhjamaade piiridel väljakutsuvalt ning on olnud mitmeid Läänemere riikide piiride rikkumisi. Eriti rahutusttekitav on ministrite hinnangul see, et Vene sõjalennukid on käitunud viisil, mis on olnud otseselt ohtlik tsiviillennundusele.

Ministrid kirjutavad, et Vene propaganda ja poliitiline manööverdamine aitab tekitada lahkhelisid riikide vahel ja organisatsioonides, nagu NATO ja Euroopa Liit. Venemaal on suur vastutus see negatiivne areng tagasi pöörata.

Põhjamaad seisavad selle olukorraga silmitsi solidaarselt ja koostööd süvendades, öeldakse avalduses. Arvestades erinevusi organisatsioonidesse kuulumisel, tehakse tihedat koostööd NATO ja Euroopa Liidu raames. Tugevdatakse stabiilsust Põhja-Euroopas ning seistakse vastu ähvardustele ja sõjalise jõu kasutamisele.

„Tihedam koostöö Põhjamaades ja solidaarne tegevus Balti riikidega aitab tugevdada julgeolekut meie regioonis ning kõrgendab sõjaliste sündmuste asetleidmise läve. Käitudes koos otsustavalt, ettearvatavalt ja järjekindlalt saame me kaasa aidata rahule ja julgeolekule meie maailmaosas. Samal ajal tugevdame me ühtsust NATO-s ja Euroopa Liidus ning aitame säilitada transatlantilisi sidemeid,“ öeldakse avalduses.

„Me võtame oma osa vastutusest oma regiooni eest rahutul ajal. Põhjamaade koostöö täiendab koostööd NATO-s ja Euroopa Liidus suurema julgeoleku heaks meie regioonis. Meie ühine ambitsioon on suurendada ettearvatavust, aidata kaasa rahumeelsele arengule ning vältida sõjalist tegevust ja konflikte,“ teatavad Põhjamaade ministrid.

Loe veel

Avaldusele on alla kirjutanud Norra kaitseminister Ine Eriksen Søreide, Taani kaitseminister Nicolai Wammen, Soome kaitseminister Carl Haglund, Islandi välisminister Gunnar Bragi Sveinsson ja Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist.