Peterburi sõduriemad pöördusid Venemaa inimõigustevoliniku poole ajateenijate Ukrainasse saatmise küsimuses

 (56)
Peterburi sõduriemad pöördusid Venemaa inimõigustevoliniku poole ajateenijate Ukrainasse saatmise küsimuses
Foto: KIRILL KUDRJAVTSEV, AFP

Vene ajalehe Kommersant teatel pöördus organisatsioon Peterburi Sõduriemad Venemaa inimõigustevoliniku Ella Pamfilova poole palvega kontrollida ajateenijate kaebusi sunniviisil lepingute sõlmimise kohta Ukrainasse saatmiseks.

Mittetulundusühingu töötajad märkisid selliste pöördumiste arvu järsku kasvu: sõdureid sunnitakse erinevatel ettekäänetel sõlmima lepingut ning nad saadetakse õppustele Rostovi oblastisse. Pamfilova ütles Kommersandile, et tundis ise kaebuste vastu huvi, küsis informatsiooni ja on valmis seda uurima. Venemaa kaitseministeeriumist teatati, et kõik sõjaväelaste ümberpaigutamised toimuvad vastavalt vägede lahingulise ettevalmistamise plaanile, vahendab Kommersant.

Peterburi Sõduriemad on viimase kuu jooksul saanud kokku üle 20 pöördumise Nižni Novgorodi, Leningradi, Murmanski ja Kurski oblastitest. „Mõnda veendakse, mõnda ähvardatakse, aga üldiselt on kaebused sama tüüpi,“ selgitas organisatsiooni esindaja Aleksandr Peredruk.

Seotud lood:

Näiteks Nižni Novgorodi oblastis Mulinos asuva sõjaväeosa number 54096 (6. üksik tankibrigaad) ajateenijad kinnitavad oma kaebustes, et ülemused seadsid nad lihtsalt fakti ette: teatati, et nad viiakse salajases korras üle lepingulisele teenistusele.

„Juhtkond ütles minu pojale, et ta peab lepingule alla kirjutama, aga hiljem võib selle tühistada. Selgitati sellega, et ta tuleb saata õppustele Rostovi oblastisse, aga ajateenijaid ei tohtivat pikaks ajaks kuhugi saata,“ rääkis Kommersandile Leningradi oblastis Kamenkas asuvas sõjaväeosas teeninud ajateenija isa, kes ei tahtnud oma nime avaldada.

Peredruki sõnul käib praktiliselt kõigi kaebuste puhul jutt sõdurite saatmisest Rostovi oblastisse.

Venemaa peasõjaväeprokuratuur tunnistas, et 12 sõjaväelast, kes maeti 2014. aasta juulist kuni septembrini, hukkusid teenistuskohuseid täites. See ilmneb peasõjaväeprokuratuuri kolmanda järelevalvevalitsuse ülema Maksim Toporikovi vastusest Pihkva oblastikogu liikme Lev Šlosbergi pöördumisele Pihkva oblasti territooriumil paiknevates sõjaväeosades teeninud sõjaväelaste saatuse kohta.

Toporikov teatas, et kõigi 12 sõjaväelase surma asjaolud on kindlaks tehtud, tunnistades sisuliselt, et nad surid väljaspool alalist paiknemiskohta. Vastuses ei öelda otse, et sõjaväelased surid õppustel. Tekstis on lihtsalt öeldud, et vägede ümberpaigutamine alalisest paiknemiskohast toimub, ning õppused toimuvad vastavalt käskudele ja korraldustele. „Informatsioon selle tegevuse ja aset leidnud sündmuste kohta ei kuulu Vene Föderatsiooni huvidest lähtuvalt avaldamisele,“ kirjutas Toporikov viidates riigisaladuse seadusele.