Nobeli rahupreemia anti tänavu seksuaalvägivalla relvana kasutamise vastu võitlejatele

 (52)
Nobeli rahupreemia anti tänavu seksuaalvägivalla relvana kasutamise vastu võitlejatele
Foto: JULIAN STRATENSCHULTE, DIMITRIOS KAMBOURIS, AFP

Norra Nobeli komitee otsustas anda tänavuse rahupreemia Denis Mukwegele ja Nadia Muradile nende jõupingutuse eest seksuaalvägivalla relvana kasutamise vastu sõdades ja konfliktides.

Mukwege on pühendanud oma elu sõjaaegse seksuaalvägivalla ohvrite kaitsmisele. Murad on tunnistaja, kes räägib vägivallast iseenda ja teiste vastu, teatab Nobeli komitee.

Arst Mukwege on veetnud suure osa oma täiskasvanuelust seksuaalvägivalla ohvreid aidates Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Mukwege ja tema personal on aidanud tuhandeid patsiente, kes on selliste rünnakute ohvriks langenud.

Mukwege on korduvalt hukka mõistnud massivägistamiste karistamatuse ja kritiseerinud Kongo DV valitsust ja teisi riike, et need ei tee piisavalt seksuaalvägivalla kasutamise vastu strateegia ja sõjarelvana.

Murad on näidanud üles ebatavalist julgust rääkides iseenda ja teiste kannatustest.

Murad on üks hinnanguliselt 3000 jeziidi tüdrukust ja naisest, kes langesid Islamiriigi vägistamise ja muu vägivalla ohvriks. Kuritarvitamine oli süstemaatiline ja osa sõjastrateegiast. See oli relv võitluses jeziidide ja teiste usuvähemuste vastu.

Pärast Islamiriigi käest põgenemist otsustas Murad rääkida oma kannatustest avalikult. 2016. aastal, 23-aastaselt valiti ta ÜRO heatahtesaadikuks inimkaubanduse ohvrite väärikuse eest.