Leedu võttis üle Euroopa Liidu nõukogu eesistumise

 (3)
Leedu võttis üle Euroopa Liidu nõukogu eesistumise
Foto: Thierry Charlier, AFP

Leedu on alates esmaspäevast pool aastat Euroopa Liidu nõukogu eesistuja. Sel puhul toimus valitsuse hoone juures pidulik lipuheiskamistseremoonia, millel osalesid peaminister Algirdas Butkevičius, valitsuse liikmed, välisriikide saadikud ja teised külalised.

Valitsuse hoone juurde heisati pidulikult Leedu Vabariigi riigilipp, ajalooline lipp ning Euroopa Liidu lipud. Leedu kaitseväe orkester esitas hümni, vahendab Leedu Delfi.

Pärast seda avati valitsuse hoones Euroopa Liidu lippude näitus, kus kokkutulnuid tervitas peaminister Butkevičius.

Leedu eesistumine Euroopa Liidu nõukogus algab prioriteetide tutvustamisega Euroopa Parlamendi ees Strasbourg'is ja Euroopa Komisjoni visiidiga Vilniusse. 5. juulil külastavad riiki esimest korda kõik Euroopa Komisjoni liikmed.

Kavandatud 200 üritusest üle 20 toimuvad kõige kõrgemal tasemel, 162 ekspertide tasemel ja 12 parlamentide tasemel. Ainuüksi kõrgeimal tasemel toimuvatest üritustest võtab kavakohaselt osa 34 riigi- ja valitsusjuhti, üle 800 ministri, umbes 10 000 delegatsioonide liiget ja üle 1500 meedia esindaja.

Üks tähtsamaid üritusi on Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumine, mis leiab aset novembris Vilniuses.

Eesistujamaa peamised ülesanded on õigusaktide loomise protsessi juhtimine, mida nõukogu viib läbi koos Euroopa Parlamendiga, Euroopa Liidu päevakorra järjepidevuse ja õigusloome protsessi sujuvuse tagamine ning kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide huvide kaitsmine.

Eesistujamaa juhib Euroopa Liidu nõukogu, selle töögruppe ja komiteesid, organiseerib suure osa ametlikest ja mitteametlikest kohtumistest Brüsselis ja eesistujariigis. Eesistuja juhib diskussioone Euroopa Liidu nõukogus ja püüab saavutada kokkuleppeid liikmesriikide vahel Euroopa Liidu jaoks tähtsate küsimuste arutamisel ja otsuste vastuvõtmisel.

Eesistujariik esindab Euroopa Liidu nõukogu suhetes teiste Euroopa Liidu organite – Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja teistega.

Eesistumise ajal püüdleb Leedu usaldusväärse, areneva ja avatud Euroopa poole.

„Pärast Horvaatia istumist selle laua taha on meid juba mitte 27, vaid 28 liikmesriiki. Seetõttu peegeldavad Leedu prioriteedid Euroopa Liidu nõukogu eesistuja olles kõigi Euroopa elanike huve – me püüdleme rahandusliku stabiilsuse, majanduskasvu ja uute töökohtade loomise poole. Veel üks meie eesistumise tähtsamatest ülesannetest on avatud ja turvaline Euroopa ning tema naabrus,“ ütles Leedu president Dalia Grybauskaitė eesistumise prioriteete tutvustades Brüsselis.

Küsitlus #118543