Leedu peaminister kutsub sõjaroimarite kohtu ette toomiseks seadusi muutma


Kubilius pidas võimalikuks, et sellistel juhtudel võiksid kohtuotsused jääda täide viimata. "Ent kohus on ainus institutsioon, kes saab üheselt öelda, kas kuritegu pandi toime või mitte. Niisuguse vastuse peame aga saama võimalikult kiiremini. See aitab ühiskonnal leida õige suhtumise meie 20. sajandi keskpaiga haigesse ajalukku," rõhutas Leedu peaminister reedel, kommenteerides riigiraadios Stockholmi holokaustikonverentsi tulemusi.

Juutide genotsiid on Leedus endiselt valuline teema. Saksa okupatsiooni ajal hävitati Leedus kaks kolmandikku juudi kogukonnast. Osavõtus neist kuritegudest süüdistatakse mitmeid isikuid. Välismaa juudiorganisatsioonid teevat etteheiteid Leedu kohtuorganitele, kes vältivat Aleksandras Lileikise, Kazys Gimžauskase ja teiste genotsiidis süüdistatavate vastutusele võtmist.

Praeguste seaduste järgi ei saa kohtud neid karistada, sest halva tervise tõttu ei suuda nad kohtuistungitel viibida.