Läti president Egils Levits räägib enda kohta koostatud KGB dokumentidest

 (60)
Läti president Egils Levits räägib enda kohta koostatud KGB dokumentidest
Läti president Egils LevitsFoto: Ilmar Saabas

Läti NSV KGB andmebaasis „Delta Latvija” on mitmeid dokumente perioodist 1978-1988, milles mainitakse tollast juristi Saksamaalt ja emigrantide organisatsioonide aktivisti, praegust Läti presidenti Egils Levitsit.

Intervjuus Läti Delfile pakkus Levits oma versioone temaga seotud agenditeadete kohta.

Läti Delfi avaldas esimeses artiklis sel teemal Läti NSV KGB kogutud toimiku Levitsi kohta „Delta Latvija” andmebaasis, tõlke läti keelde ja mõned katkendid intervjuust.

See juhtum erineb teistest selle poolest, et ühtki kolmest agendist, keda mainitakse teadetes Levitsi kohta, ei ole identifitseeritud detsembris avaldatud agentide kartoteegis, sest need agendid ei pruukinud olla KGB lõpu ajal enam aktiivsed. Mitmetel juhtudel nimetasid aga teadetes mainitud isikud võimalike agentide nimesid vastusteks Läti Delfi küsimustele. Seoses agendiga „Heino”, kes kohtus 1978. aastal Saksamaal Münsteris mitmete välislätlaste, sealhulgas Levitsiga, mäletas president sündmusi hästi, tundis agendi ära ja nimetas ka tema perekonnanime.

Intervjuus Läti Delfi ajakirjanikule Jānis Dombursile rääkis Levits ka, kuidas ta kord 1990. aastal vedas tšekiste nina pidi, kui ta oli Lätist välja saadetud ja teda enam sisse ei lastud. Levits hiilis keelust mööda Leedu poliitiliste liidrite Kazimira Prunskienė ja Vytautas Landsbergise abiga, kes võimaldasid Levitsile Lätti saabuda Leedu kaudu.

Seotud lood:

Detsembris muutusid Lätis seaduse järgi kõigile huvitatutele kättesaadavaks osa agentide kartoteegist ja muud dokumendid veebilehel https://kgb.arhivi.lv. See tekitas aga uusi küsimusi selle kohta, kuidas avalikkus peaks hindama kartoteegis olevaid inimesi, kui teada ei ole mingeid muid fakte nende koostöö iseloomu kohta KGB-ga. Mitmed inimesed kiirustasid kinnitama, et nende koostöö oli formaalne ja seega süütu.

Läti Delfi on kutsunud neid inimesi, kelle nimed on avalikustatud KGB agentide kartoteegis ja kelle varjunimed ja isiklikud toimikunumbrid leiduvad „Delta Latvija” andmebaasi teadetes, neid teateid kommenteerima ning selgitama ja hindama oma tollast tegevust.

Läti Delfi on kulutanud sel aastal palju aega KGB pärandi uurimisele „Delta Latvija” andmebaasis. Tegemist on KGB informatsiooni analüüsi osakonna vastuluure restaureeritud automatiseeritud andmebaasiga, mida ei ole internetis avaldatud, aga mis on kättesaadav uurijatele.

„Delta Latvija” sisaldab 9141 viidet agenditeadetele (7765 teadet ja 1376 signaali) ning avaldusi ja muud informatsiooni KGB töötajate poolt KGB tegevusega seotud isikute või sündmuste kohta.

Agendikartoteegis avaldatud andmete, varjunimede ja toimikunumbrite järgi, kontrollis Läti Delfi, kas andmebaas sisaldas teateid, mis on seotud sadade agentidega, kelle nimed vastavad isikute omadele, kes on Lätis tuntud või on olnud tuntud või on olulised riigi ja ühiskonna seisukohalt.

Enamikel juhtudel ei ole andmebaasis nende agentide kohta informatsiooni, aga mitmekümne agendi teadetes on.

Tuleb rõhutada, et olemasolu teatud agentide teadetes KGB andmebaasis ei tähenda, et need teated iseloomustavad täielikult konkreetsete agentide tegevust või et nende koostöö oli aktiivsem kui teiste oma, sest vaid väikese osa inimeste olemasolust andmebaasis olevates teadetes annab täiendava aluse spetsiifiliste asjaolude hindamiseks konkreetse isiku koostöö kohta KGB-ga.