Läti hakkab arutama rändepakti tulevikku

 (50)
RIIA.Läti Seim
RIIA.Läti SeimFoto: Rauno Volmar

Läti seim hakkab arutama fraktsiooni Rahvuslik Liit resolutsiooni, mille heakskiitmisel Läti ÜRO rändeleppega ei liitu.

Arutelu all olev eelnõu, mis algatati erinevate parteide esindajate poolt, sh Rahvuslikust Liidust, Roheliste ja Talurahva Liidust ja vasaktsentristlikust Koosmeelest, märgib, et ÜRO rändelepe läheb vastuollu mitmete Läti seadustega ja rahval ei ole selget arusaama leppe sisust.

Teadaolevalt toetas enamus parlamendisaadikutest (46-45) eelnõu saatmist lõpphääletusele, mis toimub järgmisel istungil. Tulemuste selgumisel teeb parlament valitsusele ettepaneku nende otsust austada.