Küsitlus Venemaal: NLiit oli sõjaks Saksamaaga valmis

 (33)
Küsitlus Venemaal: NLiit oli sõjaks Saksamaaga valmis
Kurski lahingu panoraamDenes Kattago, DELFI

Levada keskuse sotsioloogide poolt mai lõpus läbiviidud küsitluses osalenutest 40 protsenti arvavad, et Nõukogude Liit oli 1941 alanud sõjaks Saksamaaga valmis ning 16 protsendi arvates kavandas Moskva ise kallaletungi sakslastele.

Samas pooled venemaalased (51%) usuvad endiselt juba 70 aastat käibel olnud ametliku ajaloo väidet, et 22. juunil 1941 toimunud hitlerliku Saksamaa kallaletung oli Nõukogude Liidu juhtkonna jaoks ootamatu, vahendab Interfax.

45 protsenti usub, et võit Suures Isamaasõjas polnud ainult „meie võit", vaid see oli „kogu Hitleri-vastase koalitsiooni võit".

Küsimusele „kellel lasub vastutus paljumiljoniliste inimkaotuste eest selles sõjas", meenus 30 protsendile inimestest tollase diktaatori Jossif Stalin-Džugašvili.

28% venemaalastest peab süüdlaseks vaid Saksa poolt, 20% kommunistlikku parteid ja N. Liidu juhtkonda ning 11% kõiki ülalmainitud kokku.

Praegu tähistatakse Venemaal 22. juunit kui leina- ja mälestuspäeva.