KAART | Ukraina: Venemaa eiras Ukraina sõjalaevade puutumatust rahvusvahelistes vetes

 (53)
KAART | Ukraina: Venemaa eiras Ukraina sõjalaevade puutumatust rahvusvahelistes vetes
Foto: Ukraina okupeeritud territooriumide ja riigisiseselt ümber paiknenud isikute ministeerium

Ukraina ajutiselt okupeeritud alade ministeerium teatas täna, et Venemaa ründas Ukraina sõjalaevu Musta mere rahvusvahelistes vetes väljaspool Ukraina merepiiri, mis ei ole ajutiselt Ukraina kontrolli all Krimmi Autonoomse Vabariigi okupeerimise tõttu.

Selle tõendiks on ministeeriumi sõnul sõjalaevade Berdjansk, Nikopol ja Janõ Kapu asukoht hetkel, kui Venemaa üksused nende pihta tule avasid ja need hõivasid.

Mereõiguse konventsiooni artikli 95 järgi ei kuulu sõjalaevad avamerel ühegi riigi jurisdiktsiooni alla peale lipuriigi, märgib ministeerium.

ÜRO peaassamblee resolutsiooni number 3314 14. detsembrist 1974 järgi on ühe riigi relvajõudude rünnak teise riigi merejõudude või mereväe vastu agressioon.

Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriumide ministeerium rõhutab, et kõiki vahistatud Ukraina sõjaväelasi kaitseb rahvusvaheline humanitaarõigus, täpsemalt 1949. aasta Genfi konventsioon sõjavangide kohtlemise kohta.