Iraak palus ÜRO-l sissetung peatada

 (19)

Iraak palus laupäeval ÜRO-d hukka mõista ja peatada USA-Briti sissetung ning käskida liitlasvägedel Iraagi piiride taha taanduda.

ÜRO Julgeolekunõukogule saadetud ja Iraagi televisioonis etteloetud avalduses nimetas Iraagi välisminister Naji Sabri sissetungi rahvusvahelist ja regionaalset rahu ohustavaks.

“Kuna Anglo-Ameerika koloniaal-militaarne agressioon Iraagi vastu ohustab rahvusvahelist ja regionaalset rahu ja julgeolekut, kutsume ÜRO-d seda sissetungi ja agressiooni hukka mõistma, seda viivitamatult ja tingimusteta peatama ning paluma USA ja Briti agressoritel oma väed viivitamatult Iraagi Vabariigi piiridest välja viia,” kõlas avaldus.

“Julgeolekunõukogu resolutsioone tuleb austada ja täita, alustades Iraagi-vastaste ebaõiglaste sanktsioonide tühistamisest ja sionistliku moodustise (Iisraeli) desarmeerimisest massihävitusrelvadest, et moodustada Lähis-Idas massirelvavaba piirkond,” jätkus tekst.

Sabri sõnul on sõda Iraagi vastu “osa kuritegelikust praktikast, mille eesmärgiks on USA hegemoonia kehtestamine maailmas”.