Inimõiguslased: Soome on vägistajate paradiis

 (17)
Shoot
Foto: Ilmar Saabas

Põhjamaad, mida peetakse laialdaselt soolise võrdõiguslikkuse musternäiteks, ei suuda inimõigusteorganisatsiooni Amnesty International väitel võidelda seksuaalse vägivalla vastu. Kõige hullem on olukord Soomes.

„Vaatamata kogu arengule võrdsuse suunas naiste ja meeste vahel paljudel elualadel Põhjamaade ühiskondades, pole seaduslikud meetmed vägistamise vastu endiselt piisavad,” öeldakse Amnesty raportis AFP vahendusel.

„Vägistamine ja teised seksuaalse vägivalla vormid jäävad murettekitavaks reaalsuseks, mis mõjutavad Põhjamaades igal aastal paljude tuhandete tüdrukute ja naiste elu,” lisab Amnesty.

Raportis öeldakse, et nii Taanis, Soomes, Norras kui Rootsis on seadustes lüngad, mis muudavad vägistajate karistamise keeruliseks.

Ohvrite õiguste kaitsmisel on olukord kõige halvem aga Soomes.

„Võrreldes teiste Põhjamaadega on selge, et Soome on olnud kõige aeglasem naistevastast vägivalda ja vägistamist puudutava seadusandluse reformimisel,” öeldakse raportis.

Kõikides Põhjamaades teatatakse vaid väikesest osast vägistamistest ja kui ka neist teatatakse, jõuab vaid mõni üksik juhtum kohtusse ning väga suur osa süüalustest mõistetakse õigeks.

Soomes teatatakse vaid 2-10 protsendist vägistamistest, Taanis on see number 25 protsenti.