Föderatsiooninõukogu kiitis heaks Vene lennuväegrupi tähtajatu paigutamise Süüriasse

 (16)
Föderatsiooninõukogu kiitis heaks Vene lennuväegrupi tähtajatu paigutamise Süüriasse
Foto: Handout, Reuters

Venemaa föderatsiooninõukogu ratifitseeris kolmapäevasel istungil Vene-Süüria kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude lennuväegrupi tähtajatu paigutamise kohta Süüriasse.

Otsuse poolt oli 158 föderatsiooninõukogu liiget, üks jäi erapooletuks, vahendab Interfax.

Dokument reguleerib Vene lennuväegrupi tähtajatu Süüria territooriumil paiknemise tingimusi. Täpsustatakse, et see grupp on paigutatud Süüria territooriumile Süüria poole palvel ning paikneb Latakia provintsi Hmeymimi lennuväljal, mis koos infrastruktuuri ja vajaliku territooriumiga antakse poolte kokkuleppel Vene poolele tasuta kasutada.

„Vene lennuväegrupi kasutamine toimub vastavalt selle ülema otsustele poolte kooskõlastatud plaanide järgi. Vene lennuväegrupi koosseisu määrab kindlaks Vene pool kokkuleppel Süüria poolega,“ öeldakse kokkuleppes.

Relvastus, laskemoon, varustus ja materjalid, mis on vajalikud Vene lennuväegrupi määratud ülesannete täitmiseks ning selle isikkoosseisu julgeoleku ja elutegevuse tagamiseks, tuuakse Süüria territooriumile sisse ilma igasuguseid makse või lõive maksmata ning Vene lennuväegrupi isikkoosseis „ületab Süüria piiri takistamatult ega kuulu Süüria poole piirivalve- ega tolliorganite läbivaatusele“.

Vene lennuväegrupi isikkoosseisule ja nende perekonnaliikmetele antakse puutumatus ja privileegid, mis on analoogilised diplomaatidele, Venemaa transpordivahenditel ja õhusõidukitel, mida kasutatakse Vene lennuväegrupi huvides, on kontrolli, läbiotsimise, rekvireerimise, aresti ja muude sunnimeetmete suhtes puutumatus.

Seotud lood:

Lisaks sellele määratakse kindlaks, et Süüria pool ei esita Venemaale, tema lennuväegrupile ega isikkoosseisule mingeid pretensioone ega algata nende vastu mingeid kohtuasju nende tegevusega seoses.

Kokkulepe sõlmitakse tähtajatuks perioodiks. Selle kehtivus lõpeb aasta pärast seda, kui üks pool teavitab teist poolt kavatsusest seda teha.

Kokkuleppe elluviimiseks ei ole vaja täiendavaid rahaeraldusi Venemaa föderaaleelarvest, kulud kaetakse selle raha piires, mis eraldatakse kaitseministeeriumile vastava aasta eelarvest.