Europarlament seab sõiduautode ja kaubikute süsihappegaasi heitkoguste piiranguid

 (13)
Europarlament seab sõiduautode ja kaubikute süsihappegaasi heitkoguste piiranguid
Foto: Arnulf Hettrich/Scanpix

Euroopa Parlamendi saadikud kiitsid täna heaks sõiduautode ja kaubikute kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise plaanid aastaks 2030.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi leppidsid kokku uutes eeskirjades, mille järgi seatakse eesmärgiks vähendada sõiduautode kasvuhoonegaaside heite 37,5 protsenti aastaks 2030. Euroopa Komisjoni (EK) kavandatud eesmärk oli vähendamine 30 protsendi võrra. Väikeste tarbesõidukite süsihappegaasi heite vähendamise sihtmääraks seati 31 protsenti.

Tootjad, kelle keskmised heitkogused ületavad piirmäära, peavad edaspidi maksma ülemäärase heite maksu. Aastaks 2023 peab EK andma hinnangu, kas sellisest maksust laekuv summa tuleks eraldada üleminekuks heiteta transpordile ning autotranspordisektori töötajate oskuste arendamiseks.

Uute eeskirjade järgi tuleb autode heitkoguste kogu olelusringi hinnata ELi tasandil. Komisjon peab hindama ka seda, kas on vajadus ühise hindamismetoodika järele hiljemalt aastaks 2023 ning vajadusel esitama vastavad seadusandlikud ettepanekud.

Euroopa Keskkonnaagentuuri andmete järgi tekitab transpordisektoris kõige rohkem kasvuhoonegaase maanteetransport (72,9% aastal 2016).