Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võtab Türgi demokraatia halvenemise luubi alla

 (3)
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võtab Türgi demokraatia halvenemise luubi alla
Demokraatiameelne meeleavaldus 9. jaanuaril AnkarasFoto: AFP

Teisipäeval Strasbourgis toimunud Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) istungil võeti vastu Türgi demokraatlikke institutsioone puudutav raport ja otsustati Türgis avada uuesti monitooring demokraatia olukorra jälgimiseks.

Istungil esitlesid Türgi raportit monitooringukomitee raportöörid Marianne Mikko ja Ingebjørg Godskesen.

Otsus on selge signaal, et Türgi demokraatia olukord on ENPA arvates viimasel ajal märgatavalt halvenenud. ENPA asepresident Marianne Mikko märkis, et see on assamblee ajaloos esimene kord, kui juba monitooringujärgsesse etappi jõudnud riik viiakse tagasi monitooringu faasi. „Tegu on ajaloolise sammuga, kus Türgi üle hakkab toimuma tugevam järelevalve demokraatlike institutsioonide ja õigusriigi põhimõtete järgimise üle ning inimõiguste kaitsmise osas,“ ütles Mikko.

Raportis märgitakse, et ENPA on mures Türgi riigipöördekatsele järgnenud erakorralise seisukorra ebaproportsionaalsete mõjude pärast. Näiteks tuuakse riigiametnike, kohtunike, prokuröride ja akadeemikute massiivse vallandamine, meedia ja mittetulundusühingute sulgemisne ning piiratud juurdepääsu õiguskaitsele. Samuti on murettekitavad parlamendiliikmete ja ajakirjanike kinnipidamised ja presidendi võimu tugevdavad põhiseadusmuudatused.

ENPA monitooringukomitee kutsus Türgit üles võtma kiiresti vastu abinõusid olukorra parandamiseks, lõpetama eriolukord ning vabastama parlamendiliikmed ja ajakirjanikud.