Euroopa Kohus: Poola rikub kohtunikke varem pensionile saates EL-i reegleid

 (13)
Euroopa Kohus: Poola rikub kohtunikke varem pensionile saates EL-i reegleid
Kohtureformi vastane meeleavaldus PoolasFoto: Reuters

Euroopa Kohus otsustas eile, et 2016. aastal Poola kohtureformi käigus vastu võetud seadus, millega langetatakse tavakohtute ja ülemkohtu kohtunike ning prokuröride pensioniea algust.

Otsus tähendab, et Poola peab kas seaduse tühistama või olema valmis EL-i sanktsioonideks. Teoreetiliselt on EL-i reegleid rikkuvat riiki võimalik karistada hääleõigusest ja EL-i toetustest ilmajätmisega, kuid see eeldab kõigi teiste liikmesriikide ühehäälset nõusolekut.

Uue seaduse järgi peavad naiskohtunikud ja prokurörid minema pensionile alates 60. eluaastast ja mehed alates 65. eluaastast. Varem oli selleks piiriks 70 aastat. Euroopa Komisjoni hinnangul on otsus mõeldud kohtunike sõltumatuse piiramiseks ja kahjustab võimude lahusust. Pensioniea langetamine saadaks pensionile umbes 40% ülemkohtunikest, sealhulgas ülemkohtu eesistuja Malgorzata Gersdorfi, kes nimetab seadust põhiseadusvastaseks.