EL võib Ankaraga kokku leppida, kui ümberasustamisel on piir ja Türgil ka kohustused

 (60)
Angela Merkel, Ahmet Davutoğlu, Taavi Rõivas
Angela Merkel, Ahmet Davutoğlu, Taavi RõivasFoto: Scanpix

Euroopa juhid panid öösel paika selged omapoolsed tingimused, mis esitatakse reedel Türgi peaminister Ahmet Davutoğlule. Liidrid ei kommenteerinud avalikult täpseid Türgi ette pandavaid soove, aga soovide suured piirid on selged erinevate riikide poolt kohtumise ajal ja enne seda antud indikatsioonide järgi.

Eile õhtul alanud rändekriisi lahendamise nimel Türgiga kokkuleppe saavutamisele keskendunud Euroopa riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine venis sügavale öötundidesse. Lõpplahend ei saabu ka veel täna hommikul, sest küsimuse, kas EL ja Türgi saavad omavahel kokkuleppele, peavad omavahel lõplikult otsustama Ülemkogu president Donald Tusk ning Davutoğlu.

Tusk presenteerib Türgi peaministrile EL-i juhtide vahel heaks kiidetud omapoolseid tingimusi, mille korral on EL nõus Ankaraga kontrollimatu rände peatamiseks mõeldud leppe heaks kiitma. Seetõttu on võimalik, et viimase lihvi saab kokkulepe alles reede õhtul.

Kui möödunud nädalal esitas Türgi EL-ile omapoolsed soovid, mille korral oleksid nad nõus alustama kõikide Kreeka saartele saabuvate inimeste tagasivõtmist, siis nüüd põrgatatakse need Ankara poole tagasi EL-ile sobival kujul.

Türgi kaitsku migrante

Kõige olulisemad EL-i poolsed täiendused puudutavad esialgse info kohaselt nn üks-ühe vastu skeemi rakendamist. Türgi nägemuse järgi oleksid nad hakanud tagasi võtma kõiki Kreekasse parvetanud inimesi tingimusel, et EL hakkab iga tagasisaabunute seas olnud süürlase kohta võtma Türgis asuvatest põgenikelaagritest ühe süürlase.

Seotud lood:

Euroopa liidrite vastuettepanekute järgi peab Türgi võtma kohustuse tagasisaadetud migrante kaitsta asjassepuutuvate rahvusvaheliste seaduste järgi. Teada on, et Türgi ei täida täielikult näiteks rahvusvahelisi põgenikke puudutavaid leppeid, mistõttu sisaldab see Ankara jaoks eeldatavasti täiendavate kohustuste võtmist. EL-i nõude taga seisab tõsiasi, et ilma tagasisaadetavate õiguste kaitsmiseta Türgis võiks inimeste tagasisaatmine eeldatavasti EL-i enda jaoks juriidiliselt ebapädevaks ehk kehtivate normide vastaseks osutuda.

Maksimum 72 000 süürlast

Teise tähtsa tingimusena sõnastavad EL-i liidrid selgelt numbri, kui palju Süüria põgenikke on EL valmis praegu Türgi laagritest vastu võtma. Kindlasti ei ole see suurem, kui 72 000 ning jääb seega seniste EL-i siseste kokkulepete raamidesse. Kui see number peaks täis saama, võtab EL igasuguse suurendamise otsustamise eraldi arutamisele ning see ei ole praegu sõlmitava lepinguga ette ära määratud.

Mis puutub viisavabaduse ja Türgi EL-iga liitumise protsessi kiirendamisesse, siis neis võib paista samme edasi, kuid ühestki EL-i punasest joonest üleastumist ei lubata. Liidrid kinnitavad, et on valmis viisanõude Türgi kodanikele kiiresti kaotama, kuid ainlt tingimusel, et kõik vastavad tingimused täidetakse. Reaalselt ei usu eriti keegi, et 72 tingimuse täitmine juuniks oleks võimalik.

Liitumisläbirääkimiste osas lubatakse teha ettevalmistusi uute peatükkide avamiseks, kuid mitte neid konkreetselt avada. Muu formuleering rikuks Küprose poolt avalikult välja öeldud punaseid jooni.