EL valitsusjuhid võtsid vastu ühise kriisiavalduse

 (12)
Euroopa Liit
AFP/Scanpix

Euroopa Liidu valitsusjuhid tegid eesistuja Prantsusmaa initsiatiivil ühisavalduse, milles kinnitavad valmisolekut rakendada kõiki meetmeid, mis on vajalikud finantssüsteemi stabiilsuse tagamiseks.

"Oleme valmis nii täiendavateks likviidsussüstideks keskpankadelt, tegevusteks üksikute pankade restruktureerimisel kui ka hoiusekindlustuse laiendamiseks,“ on kirjas täna tehtud ühises avalduses.

Avalduses öeldakse, et kuigi hoiustajad pole käimasoleva kriisi käigus mitte üheski EL liikmesriigis raha kaotanud, rakendatakse kõiki vajalikke abinõusid, kaitsmaks nii finantssüsteemi tervikuna kui ka üksikuid hoiustajaid.

„Võttes kasutusele mainitud meetmed, tunnustame vajadust teha tihedat koostööd," öeldakse avalduses.