EL-i pooldajate hulk kasvab

 (22)
Euroopa Liit

Avalikkuse toetus Euroopa Liiduga ühinemisele on enamuses kandidaatriikides tänavu suurenenud, kuid langenud Tšehhis, Sloveenias ja Lätis, näitas piirkondlik küsitlus kolmapäeval.

Ungaris teatas tänavu mais 66 protsenti küsitletuist, et hääletaks referendumil EL-i liikmeks astumise poolt. Mullu oli liitumise pooldajaid Ungaris 54 protsenti, teatas küsitleja GfK Hungaria.

Poolas on liitumise toetus suurenenud 44 protsendilt 49 protsendile. Rumeenias, Bulgaarias, Horvaatias ja Türgis on pooldajaid veelgi rohkem, neist Rumeenia on 78 protsendiga juhtpositsioonil.

GfK Hungaria küsis aprillis-mais 13 EL-iga liituda soovivas riigis tuhandelt valimisealiselt inimeselt, kuidas nad hääletaksid, kui sel hetkel toimuks referendum EL-i astumise üle.

Kui mais 2001 oli Ungaris EL-iga liitumise vastaseid 15 protsenti, siis tänavu veel vaid üheksa protsenti. Poolas oleks mullu mais eitavalt vastanud 33 protsenti küsitletuist, tänavu 24 protsenti.

Tšehhis aga langes liitumise poolehoid mulluselt 42 protsendilt tänavu 41 protsendile, Sloveenias 42 protsendilt 40-le ja Lätis 42 protsendilt 39-le.

Tšehhis ja Lätis tõusis ka liitumise vastaste arv.