Eesti plaanib julgeolekunõukogus suurendada teadlikust kübernormidest

 (22)
Pressikonverents Stenbocki majas
Pressikonverents Stenbocki majasFoto: Jaanus Lensment

Eesti ja Ameerika Ühendriikide välisministeeriumid kinnitavad peale Eestis toimunud konsultatsioone oma ühisavalduses jagatud arusaama turvalisest ja avatud küberruumist ning kindlat tahet jätkata koostööd valdkondades nagu rahvusvaheline julgeolek, kübervastupanuvõime, kriitilise infrastruktuuri kaitse ja võitlus küberkuritegevusega. Ühiselt lubavad riigid edendada ka internetivabadust ja mitmeid sidusrühmi hõlmavat lähenemist interneti haldamisele

Välisminister Reinsalu sõnul on Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolne kübejulgeoleku alane koostöö olnud läbi aastate viljakas. „Küberjulgeoleku valdkonnas nähakse väikest Eesti ühe suurriigina, kellel on aval ja strateegiline nägemus küberuumi tulevikust,“ sõnas välisminister.

Tema sõnul jätkavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid tihedat koostööd küberruumi stabiilsuse eest seismisel ning küberjulgeoleku algatuste toetamisel ÜROs, NATOs ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

„Seoses eelseisva liikmesusega ÜRO Julgeolekunõukogus on Eestil kavas tihendada teavitustööd rahvusvahelise õiguse ja kübernormide rakendamise vajalikkusest ÜRO liikmeskonna hulgas,“ lisas Reinsalu.

Eestil ja Ameerika Ühendriigid kuuluvad 2019. aastal tööd alustavasse uude ÜRO küberekspertide töörühma, mille üheks eesmärgiks on täpsustades muu hulgas seda, kuidas rakendada rahvusvahelist õigust riikide käitumisele küberruumis.

Seetõttu seisab ka ühises avalduses, et Eesti ja Ameerika Ühendriigid näevad mõlemad ette stabiilset ülemaailmset küberruumi, kus kõik riigid käituvad vastutustundlikult ning võetakse vastutustundetu käitumise eest küberruumis vastutusele.

Avalduse kohaselt peaksid stabiilsust väärtustavad riigid reageerima küberintsidentidele koostöövalmilt ja vastavaid samme ühiselt toetama. Nii teeb Eesti Ameerika Ühendriikidega tihedat koostööd rahvusvahelise küberheidutuse algatuse raames, samuti lubavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid töötada koos teiste partneritega, et vastutustundetut kübertegevust tõrjuda, omistada ja sellele reageerida. Sealhulgas arendatakse ja rakendatakse kiiresti meetmeid nendele toimijatele, kes põhjustavad destabiliseerivaid küberintsidente.

Eesti ja Ameerika Ühendriigid soovivad süvendada seejuures asutustevahelist koostööd, et võidelda küberkuritegevusega, suurendada küberkuritegevuse konventsiooni osalisriikide arvu, edendada küberkaitset, suurendada kübervastupanuvõimet ning vahetada parimaid tavasid ja jagada teavet tekkivate ohtude kohta. Mõlemad riigid peavad sealjuures tähtsaks kübervõimekuse suurendamist ka arengu- ja üleminekuriikides.