Arvutused: Põhja-Korea tuumalöök Soulile ja Tokyole tooks kaasa miljoneid ohvreid

 (66)
Arvutused: Põhja-Korea tuumalöök Soulile ja Tokyole tooks kaasa miljoneid ohvreid
Foto: AP

Põhja-Korea analüüsi portaalis 38 North on esitatud arvutused, mille järgid tooksid tuumaplahvatused Souli ja Tokyo kohal Põhja-Korea relvade praeguste hinnanguliste võimsuste juures kaasa miljoneid hukkunuid ja vigastatuid.

38 North kirjutab, et ekspertanalüüsi järgi on Põhja-Koreal võimekus relvastada ballistilised raketid tuumalõhkepeadega ning tema tuumaarsenali suurus on umbes 20-25 lõhkepead võimsusega 15-25 kilotonni. 3. septembril toimunud Põhja-Korea tuumakatsetus oli tõenäoliselt termotuumaseadeldise katsetus, mille hinnanguline võimsus oli 108-250 kilotonni, mis viitab sellele, et Põhja-Korea tuumaarsenal võib hakata sisaldama ka suurema võimsusega termotuumarelvi.

38 North lähtub oma arvutustes oletusest, et Põhja-Koreal on 25 töötavat tuumarelva ning võimaliku rünnaku all olles otsustab ta kogu arsenali Souli ja Tokyo vastu välja lasta. Lõhkeapeade võimsus varieerub 15-st kuni 250 kilotonnini ning need on seatud plahvatama õhus optimaalsel kõrgusel. Nende oletuste alusel koostati seitse stsenaariumi lõhkepeade seitsme erineva võimsuse kohta.

Lihtsuse huvides põhinevad 38 Northi arvutused tuumaplahvatuste mõju kohta linnadele traditsioonilisel rahvastiku haavatavusel plahvatuse ülerõhule.

Andmed linnade kohta:

Soul/Incheon: 24 105 000 elanikku, pindala 2745 ruutkilomeetrit, rahvastiku tihedus 8800 inimest ruutkilomeetril.

Seotud lood:

Tokyo/Yokohama: 37 900 000 elanikku, pindala 8547 ruutkilomeetrit, rahvastiku tihedus 4440 inimest ruutkilomeetril.

Elanikkonna tihedus mõlema linna keskel on märkimisväärselt suurem: Soulis 17 002 inimest ruutkilomeetril ja Tokyos 14 950 inimest ruutkilomeetril. Tööpäevadel on kesklinna rahvastiku tihedus märkimisväärselt suurem.

Nende oletuste alusel arvutas 38 North välja, et ühe 250-kilotonnise tuumalõhkepea plahvatus õhus tooks Soulis kaasa 783 197 inimese hukkumise ja 2 778 009 inimese vigastada saamise ning Tokyos 697 665 inimese hukkumise ja 2 474 627 inimese vigastada saamise. Kokku hukkuks 1 480 862 ja saaks viga 5 252 636 inimest.

Ükski raketisüsteem ei ole loomulikult sada protsenti töökindel. Lisaks sellele on Lõuna-Koreas raketitõrjesüsteem THAAD ja Jaapan on soetamas süsteemi Aegis Ashore ABM. Seetõttu ei plahvata mitte kõik Põhja-Korea 25 lõhkepead sihtmärkide kohal. Ohvite arvu arvutamisel kasutas 38 North kolme plahvatuse tõenäosuse taset: 20, 50 ja 80 protsenti.

15-kilotonnise lõhkepea puhul, kui kohale jõuaks 20 protsenti rakettidest, oleks Soulis hukkunuid 222 044 ja vigastatuid 794 800 ning Tokyos hukkunuid 200 459 ja vigastatuid 717 537.

25-kilotonnise lõhkepea puhul, kui kohale jõuaks 80 protsenti rakettidest, oleks Soulis hukkunuid 1 160 533 ja vigastatuid 4 230 306 ning Tokyos hukkunuid 947 416 ja vigastatuid 3 453 466. Kokku hukkunuid 2 107 949 ja vigastatuid 7 683 772.

250-kilotonnise lõhkepea puhul, kui kohale jõuaks 80 protsenti rakettidest, oleks Soulis hukkunuid 2 029 531 ja vigastatuid 7 198 770 ning Tokyos hukkunuid 1 802 194 ja vigastatuid 6 392 403.

Kahe linna peale kokku oleks seega minimaalne hukkunute arv (15 kilotonni, 20 protsenti) 422 504 ja vigastatute arv 1 512 337 ning maksimaalne hukkunute arv (250 kilotonni, 80 protsenti) 3 831 724 ja vigastatute arv 13 591 172.

Korea sõja ajal aastatel 1950-1953 oli Lõuna-Koreas tsiviilohvreid umbes 373 599 hukkunut ja 229 625 vigastatut. 387 744 olid röövitud või kadunud. Jaapani tsiviilohvrite arv Teises maailmasõjas oli 500 000-800 000.