Abhaasia: Kodori oru idaosa on vallutatud

 (17)
vene, soomuk, sõjavägi, armee, raskerelv, relv, tank
ITAR-TASS

Abhaasia üksused Kodori oru idaosas asuvad Gruusia väed ümberpiiranud ja vallutanud administratiivkeskuse Ažara.

Ažara külas asus nn Abhaasia eksiilvalitsus — Gruusia-meelne struktuur, mis vaidlustas Suhhumis tegutsevate separatistide valitsuse legitiimsust, teatab Interfax.

Abhaasia kindralstaabi ülema Anatoli Zaitsev ei nimetanud mõlema poole vägede suurust, öeldes vaid, et Tšhalta küla piirkonnas maabus 250-meheline Abhaasia dessant. Neile osutavad vastupanu Gruusia sõdurid, teatab infoagentuur ITAR-TASS.

Abhaasia väed sisenesid oru idaossa 12. augusti hommikul. Varem oli seda piirkonda Abhaasia poolelt mitme päeva jooksul pommitatud nii õhust kui suurtükkidest. Gruusia sõnul osalesid pommitamises ka Vene lennukid.

Suhhumi teatel maavägede operatsioonis Kodori orus eile Abhaasiasse saabunud Vene dessantväelased ei osale.

Abhaasia teatas pärast Gruusia vägede tungimist Lõuna-Osseetiasse, et on valmis Tbilisi vastu avama „teise rinde”. Tunnustamata Abhaasia president Sergei Bagapš lubas, et operatsioon Kodori orus lõppeb paari päeva järel.

Kodori org kuulub geograafiliselt Abhaasia koosseisu, kuid 1990-ndate aastate algul toimunud Gruusia-Abhaasia sõja ajal õnnestus Gruusial oru idaosa hõivata.

Suhhumi on viimastel aastatel korduvalt väitnud, et selles piirkonnas koonduvad Gruusia väed, kes loovad tunnustamata vabariigi ründamiseks sinna sõjalist platvormi.