Aafrika Liit püüab peatada Euroopa Liidu plaani toimetada põgenikud merelt Aafrikasse tagasi

 (147)
Aafrika Liit püüab peatada Euroopa Liidu plaani toimetada põgenikud merelt Aafrikasse tagasi
Tripoli, LiibüaFoto: reuters

Aafrika Liit püüab nurjata Euroopa Liidu viimast plaani immigratsiooni vähendamiseks, väites, et see rikuks rahvusvahelist õigust, nähes ette Aafrika pinnale de facto kinnipidamiskeskuste rajamise, mis tähendaks üle sõitmist seal kinnipeetute õigustest.

„Aafrika riikide ühine seisukohavõtt“ lekitati ajalehele The Guardian, mis kirjutab, et 55 liikmest koonsev ja hetkel Egiptuse tüüritav Aafrika Liit soovib võtta Aafrika rannikul asuvatelt riikidelt õiguse Euroopa Liidu plaani ellu viia.

Euroopa Liit seadis eelmisel suvel paika plaani asuda looma „piirkondlikke maabumiskeskusi“, mis võimaldaks Euroopa Liidu vetest päästetatavate põgenike varjupaigataotluste menetlemise Aafrika pinnal.

Euroopa Liidul on juba seesugune kokkulepe Liibüga, kus viibib orienteeruvalt 800 000 põgenikku, kellest 20 000 hoitakse vastuolulistes kohaliku valitsuse juhitavates kinnipidamiskeskustes, mida ÜRO raport kirjeldab kui paiku, kus tuleb silmitsi seista „kujuteldamatute õudustega“.

Põhja-Aafrika riikidest keeldus Euroopa Liidu ideele vastutulemast Maroko, ent tõenäoliselt on Aafrika Liidu liikmete seas ka riike, keda võib veenda lepet toetama Euroopa Liidu poolt vastutasuks pakutav arenguabi.

Ühisdokument rõhutab ajalehe teatel, et Euroopa Liidul tuleb selgitada põhjalikumalt „piirkondlike maabumisplatvormide“ kontseptsiooni, kuid märgib ka, et „Aafrika mandrile maabumisplatvormide loomine aafriklastele, kellel on soov taotleda rahvusvahelist kaitset Euroopas, läheb vastuollu rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja Aafrika Liidu õiguslike normidega“.

„Aafrikasse nn maabumisplatvormide ülesseadmine tähendaks de facto kinnipidamiskeskuste loomist, kus rikutakse Aafrika põgenike põhiõigusi ja mõrandatakse sügavalt Aafrika Liidu riikide solidaarsuse printsiipi,“ seisab ühisavalduses.

Aafrika Liit väljendab seni avaldamata dokumendis ka rahulolematust Brüsseli otsusega neid Aafrika põgenikke puudutavas küsimuses mitte laua taha kutsuda, märkides, et see seab kahtluse alla senise märkimisväärse arengu omavahelistes suhetes.