9. maiks lubatakse stalinismi kuritööde plakateid

 (36)
stalini plakat
Delfi

Vene juhtivaid inimõiguslaste organisatsioone – ühendus Memorial lubas tuua 9. mai juubelipidustusteks Moskva linnatänavatele stalinliku režiimi kuritegudest jutustavad plakatid.

See mõjukas valitsusväline inimõiguste kaitsega tegelev ühendus kavatseb sel moel vastata Moskva linnapea Juri Lužkovi kavatsusele kaunistada 9. mail linn Nõukogude Liidu tollase juhi Jossif Džugašvili-Stalini suurte plakatitega.   

Moskva linnavalitsus soovib nende sõja lõpu 65. aastapäeva juubelipidustuste puhuks paigaldatavate stendidega selgitada Stalini rolli ja tähtsust Suures Isamaasõjas saavutatud võidus.

Infoagentuurile Interfax kolmapäeval saadetud Memoriali avalduses märgitakse, et juhul kui Lužkov peab oma lubadust ja sellised plakatid tõepoolest Moskvasse ilmuvad, siis vastatakse sellele oma kuritööplakatitega.

„Võimude kavatsust täita pealinna tänavad timuka portreedega tuleb hinnata kui poliitilist provokatsiooni, kui stalinistide järjekordset „ehk läheb läbi?"- katset," ütles üleeelmisel nädalal inimõiguste büroo direktor ja Ühiskondliku Koja liige Aleksandr Brod.

Palvega kaunistada pealinn suure juhi portreedega on linna- ja föderaalvõimude poole korduvalt pöördunud pensionärid ja erinevate veteranide organisatsioonide esindajad. Stalini kujutisi pole sellistel puhkudel kasutatud aastakümneid.

Kirik ja inimõiguslased on aga sellele sammule vastu. 18. veebruaril võttis sõna ka riigiduuma spiiker ja võimupartei Ühtne Venemaa kõrgema nõukogu esimees Boriss Grõzlov, kes on samuti kategooriliselt vastu Stalinit ülistavate stendide ülespanemisele Moskvas.