57% venemaalastest õigustab MRP sõlmimist

 (76)
57% venemaalastest õigustab MRP sõlmimist
Scanpix

Enam kui pool venemaalastest (57 protsenti) leiab, et Jossif Stalin kirjutas mittekallaletungilepingule Saksamaaga alla selleks, et lükata edasi Teise maailmasõja algust ega näe selles midagi taunitavat.

Sellised andmed avaldas ülevenemaaline avaliku arvamuse uurimise keskus VTsIOM oma Molotov-Ribbentropi pakti (MRP) 70. aastapäeva puhul korraldatud küsitluse tulemusena, vahendab Lenta.ru.

Neljandik venemaalastest leidis, et pakti allakirjutamine aitas kaasa sõja puhkemisele, 18 protsenti ei osanud oma arvamust öelda. 63 protsenti venemaalastest leiavad, et MRP-le allkirja andmisega tahtis Stalin aega võita, et sõjaks valmistuda. 14 protsenti vastanutest usub, et pakti eesmärgiks oli mõjusfääride jagamine Euroopas Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel ning 9 protsenti on seisukohal, et Stalin soovis Saksamaa ja ülejäänud Euroopa vahelise sõja läbi Euroopat nõrgestada.

Vaid 14 protsenti vastanutest leidis, et MRP allkirjastamine oli Teise maailmasõja puhkemise põhjuseks. Kõige rohkem, 28 protsenti küsitletuist on veendunud, et põhjuseks oli Rahvasteliidu tegevusetus, mis võimaldas Saksamaal rahus sõjaks valmistuda. 20 protsenti usub, et sõda puhkes Suurbritannia ja Prantsusmaa soovimatuse tõttu ühineda Nõukogude Liiduga Hitleri-vastaseks koalitsiooniks.

27 protsenti venemaalastest ei tea mittekallaletungileppest üldse midagi.

Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline mittekallaletungileping kirjutati alla 23. augustil 1939. aastal Moskvas Saksamaa välisministri Joachim von Ribbentropi ja Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissari Vjatšeslav Molotovi poolt. Pakti salajase lisaprotokolliga jagati Ida-Euroopa kahe riigi mõjusfäärideks.