Saada meile lugu, pilt või video siit!

Rahva hääl on rahvaajakirjandus – seda kõige paremas ja sügavamas tähenduses! Siia saavad kirjutada ja oma pilte/videosid saata kõik, kel teistega midagi jagada.

Tasuta sõiduga kaasnes määrdunud riietega, alkoholi joovate reisijate pealetung

 (183)
Tasuta sõiduga kaasnes määrdunud riietega, alkoholi joovate reisijate pealetung
Delfi lugeja foto

Tallinna ühistranspordis ei ole korda ega kontrolli, MUPO võiks linnapolitseina hakata kontrollima.

Alates 1. jaanuarist 2013 aastal on ühistranspordist kadunud sõitjate kohustused ja keelud aga miks ja kas seda enam kontrollima ja järgima ei peaks?

Alates 1. jaanuar 2013a kehtib Tallinnas tallinlastele tasuta ühistransport ja sellega seoses on kadunud täielik kord ühistranspordis.

Mupo linnapolitseina võiks hakata kontrollima, et kuidas jälgitakse ühistranspordi eeskirju. Mis on ühistranspordis keelatud ja mis on lubatud. Pidevalt sõites ühistranspordiga on kohata inimesi, kes tulevad ühistransporti määrdunud riietega või asjadega, mis määrivad ühistransporti või inimesi määrib. Samuti on pidevalt näha, kuidas ühistransporti tulevad inimesed, kes segavad oma karjumisega teisi inimesi või tarbivad alkohoolseid jooke ühistranspordis.

Kas see kõik on siis nüüd lubatud või mitte? Seda peaks hakkama kontrollima MUPO, nad peaksid kontrollima seda pidevalt ja panema mõndadesse ühistransporti sisse kontrolli, et näha kas ja kuidas neid eeskirju järgitakse.


Sõitja on kohustatud:
1) omama ühissõiduki kasutamiseks sõidupiletit või muud sõiduõigust tõendavat dokumenti;
2) ühissõidukisse sisenemisel esitama ühissõidukijuhi nõudmisel sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi ning üksikpileti (talongi) kohe pärast sisenemist kompostriga märgistama;
3) sõidupileti puudumisel ostma sõidupileti ühissõidukijuhilt;
4) hoidma sõidupileti alles sõidu lõpuni;
5) tagama enda ja temaga kaasasoleva lapse, samuti lapsevankris või -kärus oleva lapse ohutu sõidu;
6) esitama kontrolli õigusega ametiisikule sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija esimesel nõudmisel;
7) tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või ese ei ohustaks ega muul viisil ei häiriks kaassõitjaid.
8) sõidupileti saamisel kohe kontrollima piletil olevate andmete õigsust;
9) hüvitama ühissõidukile või selle salongi sisemusele tekitatud kahju.

Sõitjal on keelatud:
1) sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;
2) avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma ühissõidukijuhi loata;
3) takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata ühissõidukijuhi vaatevälja;
4) häirida ühissõidukijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
5) lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust;
6) seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;
7) eirata teisi käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid.
8) sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti või kaassõitjaid häiriv käitumine.  


Sõitjate kohustused ja keelud pärinevad aadressilt www.tak.ee