Saada meile lugu, pilt või video siit!

Rahva hääl on rahvaajakirjandus – seda kõige paremas ja sügavamas tähenduses! Siia saavad kirjutada ja oma pilte/videosid saata kõik, kel teistega midagi jagada.

Lugeja: kaubandustöötaja seljast kooritakse kümme nahka!

 (5)
Kaubandus - inimesed harjuvad eurodega
Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas, Delfi/Eesti Ajalehed

Oman nüüdseks kogemust pea kõigi Eesti suuremate jaekaubanduskettide lihttöölisena. Reeglina on töökoha vahetuse tinginud arusaamatute tasustamata lisaülesannete tekkimine. Minu suureks pahameeleks otsustas ka praegune tööandja alluvaid efektiseerima hakata. Millest jutt, räägin kohe lähemalt.

Alates aprillikuust lisati kassatööle alkoholiosakonna eest vastutamine. Selgituseks siis, et toimus tööjõu koondamine ja koondatud koha täidavad nüüd ära allesjäänud alluvad. Lisaselgitusena veel see, et tasustamata boonustöö olevat alluvate enda huvides - saame end sirutada ja ei jää kassas kangeks. Olime siiralt tänulikud selle vahva võimlemisharjutuse eest ja lõime vaimustusest käsi kokku!

Tõsisemalt rääkima hakates kerkisid üles kaks valukohta, mida entusiastlik tööandja silmas ei pidanud. Nimelt kehtib kassas rahalise vastutuse reegel - iga puudujääk tuleb hüvitada ja iga ülejäägi kohta seletus kirjutada. Kuidas on võimalik olla kaubakogustes ja rahades täpne, kui hakkab toimuma sprint kassa ja alkoholiriiulite vahel? Järjekorra tekkides on vaja spurtida kassasse ärevil kliente teenindama. Järjekorra kadudes on vaja stardipakkudelt süstida tagasi viinapudelite hella embusesse. Teise punktina mainin ära alles algava suvehooaja, mil müük kahekordistub ja kassast kangema kraami juurde sprintimine üsna võimatuks muutub.

Seotud lood:

Olen sellist niinimetatud multitaskingut ühes kodumaise omanikuga kaubaketis juba rõõmsalt praktiseerinud. Minu ametinimetuseks oli saaliteenindaja ja hõlmas see teenindamine kahe vastuvõtumasinaga taarapunkti opereerimist, kärude-korvide lükkamist nii seest kui ka parklast, ja lisaks suure joogiosakonna eest hoolitsemist. Orav rattas oleks sellise režiimi kohta vähe öeldud. Tegu oli linna suurima antud keti kauplusega ja koormus igas vallas oli sobilik eraldi ametikoha loomiseks. Juhtkonna silmis aga sobis, kui kolme inimese töö saab sujuvalt suunatud ühe palga eest ühele inimesele. Ühendatud sai puuviljaosakonna töö ja kassas opereerimine. Välja nägi see üsna koomiline - arbuusimahlast tilkuv siniste kummikinnastega saalitöötaja tormas saalikella peale kassasse. Teenindas kaks inimest ära, sai etteheitva pilgu administraatorilt ja tormas tagasi arbuusi lõikama. Sai noa arbuusi sisse susatud - jälle helises kassakell ning oli vaja kummikindaid jooksu pealt maha rullides järjekorda teenindama asuda.

Pärast kuuekuulist rabamist üksinda kolme inimese tööd tehes olin pool aastat rivist väljas. Perearst suunas taastusravile ning pärast põhjalikku puhkust ja harjutusi hakkas tasapisi inimese tunne tagasi tekkima. Minu suureks meelehärmiks tundub uus tööandja malli võtvat mitme töökoha koondamisest ühe alluva ülesannete hulka. Uurisin oma õiguste kohta Tööinspektsioonist ja sain teada, et kui lepingus on juba algselt sätestatud sellise lisatöö nõudmine, siis ei ole mul midagi ohata. Kui aga tasustamata lisatöö ei ole lepingus kuidagi märgitud, on õigus sellele vastu vaielda. Vastu vaielda ja end taas tänavalt leida.

Tööinspektsiooni vastus pöördumisele: Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 15 lg 2 p 1 kohaselt teeb töötaja kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. TLS § 5 lg 1 p 3 kohaselt peab töölepingus või sellega seotud dokumendis (töökorralduse reeglid, ametijuhend) sisalduma tööülesannete kirjeldus.

Töösuhte käigus on tööandjal õigus nõuda töötajalt just sellist tööd, nagu tööülesannete kirjelduses on kokku lepitud (TLS § 17 lg 1) ja töötaja ei ole kohustatud tegema muud tööd (v.a. juhul, kui ülesande/korralduse täitmine tulenes hädavajadusest (TLS § 17 lg 4), s.o olukorras, kus on tõsine oht tööandja varale või muule hüvele kahju tekkimiseks).

Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav tagamaks, et töötaja tööle tulles teab, milliste ülesannete tegemist temalt oodatakse. Täiendavaid, töölepingu kirjalikus dokumendis loetlemata ülesandeid või ülesandeid, mis pole ametikohaga seotud, võib töötajale anda vaid poolte kokkuleppel (TLS § 12) ja töötajal on õigus keelduda täiendavate, töö iseloomust mittetulenevate tööülesannete täitmisest, kuna TLS § 17 lg 3 kohaselt ei pea töötaja täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepinguga.

Kui Te ei nõustu tööandja korraldustega, on mõistlik pöörduda tööandja poole kirjalikku taasesitamist võimaldavas (e-kiri) vormis või kirjalikult ning väljendada oma seisukohti.

Hea lugeja! Kui sul on meiega jagada sarnaseid lugusid, pane need teele aadressil rahvahaal@delfi.ee !