Täna on Eestis liikluspiiranguid seitsmes paigas


Täna on Eestis liikluspiiranguid seitsmes paigas
Illustratiivne pilt teeremondistFoto: Raivo Tasso

Tarktee loetleb tänaseks seitsmes paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel (km 81,0-87,6) on üks sõidusuund suletud geoloogiliste uuringute tõttu, liiklust reguleeritakse. Töötsoonis on kiirus piiratud.

Valga maakonnas Valga–Uulu maanteel (km 47,5-54,1) on kiirus piiratud teeremondi tõttu.

Põlva maakonnas Võõpsu–Audjassaare maanteel (km 0,6-0,7) on üks sõidusuund suletud truubiremondi tõttu, liiklus reguleeritud eesõigusmärkidega. Töötsoonis on kiirusepiirang.

Valga maakonnas Valga–Uulu maanteel (km 35,0) on kiirus piiratud avariilise sidetrassi remondi tõttu. Tööd toimuvad tee kõrval.

Harju maakonnas Võsu–Kotka maanteel (km 0,0-5,4) on üks sõidusuund suletud teeremondi tõttu, liiklust reguleeritakse. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku maanteel (km 7,9-14,2) on kiiruspiirang teekatte märgistustööde tõttu. Töötsoonis suletakse tee liiklusele lühiajaliselt kuni viieks minutiks.

Lääne-Viru maakonnas Haljala–Käsmu maanteel (20,1-25,0) on üks sõidusuund suletud teeremondi tõttu, liiklust reguleeritakse. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.