Tallinna liikuvuskava 2035 seminar: Tallinn tahab lahendada regionaalse liikuvuse probleemi

 (4)

Reedel, 3.mail toimus Tallinna Linnaarhiivis hommikuseminar „Regionaalne liikuvus ja selle planeerimine“. Seminari ettekanded kirjeldasid Tallinna ja seda ümbritsevate valdade vahelist liikuvust, eelkõige selle kitsaskohti ja vastavaid lahendusi ning arutati ka regionaalse ühtse piletisüsteemi teemadel.

Ettekannetega esinesid Tallinna piirkonna linnaliikuvuse arengukava 2035 projektijuht Pirko Konsa Tallinna Transpordiametist, Maanteeameti linnaliikuvus ekspert Mari Jüssi ja Helsingi transpordiameti (HSL) transpordisüsteemide ja teadusosakonna juhataja Sini Puntanen.

„Tallinna ja tema naabervaldade kiir areng on toonud meid täna olukorda, kus igapäevaselt liigub pea 120 000 inimest üle omavalitsuste piiride. Enamiku jaoks on ainsaks võimaluseks liikumiseks kasutada sõiduautot ning see ongi peamine põhjus, miks ummikud aina kasvavad. Et enamatel inimestel oleks võimalik auto asemel ühistranspordiga liikuda, on vaja riigi kui kohalike omavalituste vahel teha tihedat koostööd ning planeerida elu ja töökohti juba hea ühistranspordi lähedale või panna tänased bussi, trammi ja rongiühendused omavahel veelgi paremini tööle,“ sõnas Konsa.

Ettekannetele järgnes arutlusring teemal: „Regionaalse ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu korraldamine ühistranspordi fookuses. Kuidas selleni jõuda?“. Diskussioonist võtavad osa MKMi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, Maanteeameti peadirektor Priit Sauk, Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakonna juhataja Udo Ots, ELRONi juhatuse esimees Merike Saks, Põhja Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo ja Harju Maakonna Omavalitsuste Liidu juht Joel Jesse.

Seminari korraldatakse Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse arengukava 2035 (LiLiA) raames. Tallinna LiLiA koostamist kaasfinantseeritakse Interregi Kesk-Läänemere programmi FinEstSmartMobility projektiga, koostöös Helsingi linna ja Helsingi Regiooni Transpordiametiga. Eesti partnerorganisatsioonid on Maanteeamet, Tallinna Transpordiamet, ITL Digital Lab ja assotsieerunud partnerina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.