OTSE DELFI TV-s | Milline on inimkeskne suur-Tallinn?


Neljapäeval, 30. mail toimub algusega kell 9.45 Tallinna Sadama A-terminalis seminar „Inimkeskne suur-Tallinn“, mida korraldatakse Tallinna Säästliku Liikuvuskava 2035 raames. Delfi TV teeb seminarist algusajaga 10:00 otseülekande.

Seminari avab Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ning seminaril kõlavad ettekanded keskenduvad linnaplaneerimisele ja sellele, kuidas linnakeskkond mõjutab linna liikuvust. Lisaks ettekannetele toimub ka paneeldiskussioon teemal „Kuidas arendada regionaalset ja riigi koostööd ning kuidas tuleks liikuvuskava ellu viia?“

Ettekanded toimuvad seekord kahes plokis. Esimese ploki fookuses on linnaplaneerimisel suure pildi nägemine. Ettekannetega esinevad arhitekt ja arhitektuuri ajakirja Maja peatoimetaja Kaja Pae, Tallinna piirkonna linnaliikuvuse arengukava 2035 projektijuht Pirko Konsa Tallinna Transpordiametist koos Maanteeameti linnaliikuvus eksperdi Mari Jüssiga ning Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd.

Teises ettekannete plokis sõnastatakse prioriteete, millest lähtuvalt peaks ühistranspordi ja linna liikuvust planeerima. Ühistranspordi arendamise lähtekohti tutvustab Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhtaja Indrek Gailan räägib üleriiklikust liikuvuskavast 2021+ ja Spinunit OÜ juhatuse liige Damiano Cerrone koos TalTechi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia programmijuht Kristi Grišakoviga annavad ülevaate maailma kogemustest linna liikuvuse prioriteetide seadmisel.

Seminari lõpetab arutlusring teemal „Kuidas arendada regionaalset ja riigi koostööd ning kuidas liikuvuskava tuleks ellu viia?“, millest võtavad osa Tallinna Linnavolikogu esimees ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik, Riigikogu liige ja Riigikogu linnalise liikuvuse toetusrühma juht Yoko Alender, rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet, MKMi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan, Rae vallavanem Mart Võrklaev ning Harju Maakonna Omavalitsuste Liidu nõunik Kaarel Kose.

Seminari ajakava:

AVASÕNAD
09.50 Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm
 


SUUR PILT

10.00 Kuidas „liigub“ Tallinn? Kaja Pae, arhitekt ja arhitektuuri ajakirja Maja peatoimetaja

10.30 Tallinn 2035 liikuvuse strateegia. Pirko Konsa, Tallinna Liikuvuskava 2035 projektijuht, Tallinna Transpordiamet ja Mari Jüssi, Tallinna Liikuvuskava 2035 ekspert, Maanteeamet

11.00 Kuidas ruumiline areng muudab liikuvust? Endrik Mänd, Linna peaarhitekt ja Linnaplaneerimise ameti juhataja asetäitja

11.30 Kohvipaus
 


PRIORITEETIDE SEADMINE

12.00 Millised on ühistranspordi arendamise lähtekohad. Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja

12.30 Üleriiklik liikuvuskava 2021+. Indrek Gailan, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja

13.00 Maailma kogemused linna liikuvuse prioriteetide seadmisel. Damiano Cerrone, juhatuse liige SpinUnit OÜ ja Kristi Grišakov TalTech arhitektuuri ja urbanistika akadeemia programmijuht

13.45 Lõuna 
 


EDASISED SAMMUD

14.45 Arutlusring: Kuidas regionaalset ja riigi koostööd arendada, liikuvuskava elluviimine
• Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu esimees ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees
• Yoko Alender, Riigikogu liige ja Riigikogu linnalise liikuvuse toetusrühma juht
• Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
• Indrek Gailan, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja
• Mart Võrklaev, Rae vallavanem
• Kaarel Kose, Harju Maakonna Omavalitsuste Liidu nõunik

15.30 Kokkuvõte

16.00 Konverentsi lõpp

Seminari korraldatakse Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse arengukava 2035 (LiLiA) raames. Tallinna LiLiA koostamist kaasfinantseeritakse Interregi Kesk-Läänemere programmi FinEstSmartMobility projektiga, koostöös Helsingi linna ja Helsingi Regiooni Transpordiametiga. Eesti partnerorganisatsioonid on Maanteeamet, Tallinna Transpordiamet, ITL Digital Lab ja assotsieerunud partnerina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.