VIDEOD | PPA kaosest Võru ööklubis: rüseluse käigus kukkus politseinik peaga vastu parklas seisnud autot; kolm peolist viidi kainenema

 (155)

Politseinikud pidid nädalavahetusel Võru ööklubis jõudu kasutama, et koroonareeglite vastu eksinud pidulised lahkuksid. Nüüd lükatakse ümber mitmed kulutulena levinud müüdid toimunu kohta.

Politseil oli info, et klubis Boschwechter peetakse laupäeva õhtul asutuse 31. sünnipäeva pidu. Olukorda mindi kontrollima veidi pärast keskööd. Kohal oli ligi sada pidutsejat, öö päädis suure politseioperatsiooniga (paar tundi hiljem), et peole punkt panna.

Politsei kommenteerib Delfile mitmeid väiteid, mis sotsiaalmeedias ja kommentaariumis levima hakanud. Situatsiooni illustreerimiseks on politseil ka videod.

Väide: politsei tuli põhjendamata üritust laiali ajama, kuigi tegu oli erapeoga, kus korda ei rikutud.

Tegelik olukord politsei kirjeldusel: tegu oli avaliku üritusega, mida reklaamiti sotsiaalmeedias kõigile soovijatele ning kus põhimõtteliselt rikuti kõiki reegleid olenemata, et baari omanikuga suheldi enne üritust ennetavalt ning selgitati, millised piirangud viiruse leviku tõkestamiseks avalikele üritustele kehtivad. Mõistva suhtumise ja ettevaatusmeetmete rakendamise asemel tegi omanik endast oleneva, et kohapealset olukorda üksnes keerulisemaks ajada: eiras üritust läbi viies viiruse leviku tõkestamiseks seatud nõudeid, eiras korraldust üritus lõpetada ning takistas erinevatel viisidel kohale saabunud politseiametnike tööd. Lõpuks väitis, et tegu ei olnudki peoga, vaid ruumis toimus kinoseanss ja kinod ei olevat ju keelatud.

Seotud lood:

Klipis on näha, kuidas baari omanik utsitab rahvast kohale jääma.

Väide: politsei kustutas baari sisenedes tuled, et ruumis viibijad ei saaks politseinike tegevust filmida.

Tegelik olukord politsei kirjeldusel: baari töötaja kustutas tuled püüdes takistada sellega politsei tegevust ning pannes ohtu oma külalised, kel tekkis raskusi ruumis liikumisega

Väide: baarist üht kinnipeetud meest õue tuues lükkas politsei ta niimoodi pikali, et too kukkus peaga vastu parklas seisnud autot ja sai viga

Tegelik olukord politsei kirjeldusel: baarist välja toodud mees osutas politseinikele vastupanu nii, et üks politseinikest libastus ja kukkus peaga vastu parklas seisnud autot, ta jätkas teenistust.

Väide: politsei oli baari sisenedes inimeste vastu põhjendamatult karm ja käitus liiga jõuliselt laskmata inimestel üleriideid võtta ja rahulikult lahkuda

Olukord politsei kirjeldusel: pärast esimeste politseipatrullide saabumist ja antud korraldust üritus lõpetada oli ruumis viibijatel pea kaks tundi aega võtta oma asjad ja rahumeelselt lahkuda. Osa lahkus, enamus eiras jätkuvalt keeldu, mistõttu kaasati lisapatrullid, kes tegutsesid resoluutselt, andsid valjuhäälseid korraldusi, et korrarikkumine viivitamata lõpetada (ülevaade ka artikli esimeses videos). Seepeale enamus lahkusid ruumist vabatahtlikult, kellelgi ei takistatud üleriideid kaasa võtmast. Ruumi jäid üksikud inimesed, kes endiselt ei allunud korraldustele ja takistasid politseitööd. Nende suhtes tuli kasutada jõudu, sest omal tahtel nad ei lahkunud. Kogu peoseltskonnast kolm inimest viidi kainenema.

Viirusohu takistamiseks kehtestatud reeglite eiramise osas viib menetlust läbi terviseamet, kes otsustab ka määratava karistuse.

Politsei pidi veel mitu pidu laiali saatma

"Nädalavahetusel oli Eesti eri paigus teisigi analoogseid juhtumeid, kus baarid-pubid eirasid valitsuse korraldust pärast südaööd uksed sulgeda ega teinud koostööd, et viirusohtu vähendada ajal, mil nakatanute arv Eestis üksnes kasvab," märgib Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. "Mitmetel juhtudel tuli sealgi politseil sekkuda, et üritused lõpetada – info neist vahejuhtumitest on edastatud terviseametile, kes neid rikkumisi menetleb."

Ta lisab, et meelelahutusasutused peavad alates 16. novembrist sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed südaööst kuni kella 6-ni hommikul põhjusel, et neid loetakse kõrgendatud nakkusohuga kohtadeks, kus inimeste hajutatust, desinfitseerimisnõude ja teiste meetmete täitmist on omanikul tema tahtest olenemata pea võimatu täita.