VIDEO | Vahtralehega "driftiäss" jättis Viru ringile katkise posti ja põgenes sündmuskohalt

 (43)

Detsembri alguses juhtus Tallinna kesklinnas liiklusõnnetus, kus juht kaotas driftimise käigus sõiduki üle kontrolli, kahjustades sellega nii autot ennast kui tee piirdeala ja tänavavalgustusposti.

Liiklusjärelvalvekeskuse avaldatud videost nähtub, et õnnetuse hetkel viibis autos kolm meest. Mõninga kaalumise ja kulude hindamise järel otsustasid noormehed sündmuskohalt kedagi teavitamata lahkuda.

"Harju Maakohtu otsuse kohaselt jääb juht nüüd mitmeks kuuks juhtimisõiguseta," seisab Liiklusjärelvalvekeskuse postituses.

"Arvestades asjaolu, et tegemist oli „vahtralehega“, siis tunnistatakse kohtuotsuse jõustumisel juhiluba kehtetuks ja peale karistuse kustumist võib taotleda uut esmast juhiluba pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist."

Liiklusjärelvalvekeskus paneb inimestele südamele, et kui varalise kahju saaja ei ole teada, tuleb liiklusõnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele. Vastasel juhul võib karistuseks osutuda rahatrahv kuni 300 trahviühikut (1200 eurot), arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine kuni kaheteistkümneks kuuks.