VIDEO: Prokurör maadevahetuse otsusest: kohtu viide eksperdi võimalikule erapoolikusele ei ole õige

 (42)
VIDEO: Prokurör maadevahetuse otsusest: kohtu viide eksperdi võimalikule erapoolikusele ei ole õige.
Foto: Tanel Meos

Kohtunik Valeri Lõõnik mõistis täna Harju maakohtus õigeks kõik maadevahetuse protsessis osalenud ning heitis prokuratuurile ette muuhulgas asjaolu, et julgeolekuasutus ei kasutanud tõendite uurimiseks erapooletut eksperti, vaid kapo enda töötajat. Prokurör Inna Ombler kohtunikuga ei nõustu ning kinnitab, et ekspert oli erapooletu.

"Kohtu viide eksperdi võimalikule erapoolikusele ei ole õige. Kaitsjad on pidevalt seda küsimust tõstatanud, kohtuvaidlustes on prokurörid oma seisukohad selles küsimuses ka öelnud ning ka varem kohtuliku uurimise käigus. Tegu on kriminalistika eksperdiga, kes töötas kaitsepolitsei kriminalistika talituses, kuid siiski n.ö keskses ekspertiisiasutuses, mitte kaitsepolitseis," ütles Ombler.

Prokuröri sõnul kavatsevad nad kindlasti apellatsiooni sisse anda ja siis ka selgub, millistele alustele tuginedes nad kohtuasja edasi kaebavad.

Prokurör Inna Ombler väitis ka, et kõik menetlustoimingud tehti eranditult kohtu lubade alusel ja kõik toimingud on teostatud arvestades lubades ette nähtud mahtu ja ettenähtud tähtaegu. "Prokuratuuri hinnangul ei ole menetlusnorme jälitustoimingute tegemisel rikutud," ütles Ombler Delfile. Prokuröri sõnul kavatsevad nad kindlasti kohtuasja edasi kaevata.

Seotud lood:

Harju maakohtus mõistis täna õigeks Villu Reiljani (59) vähemalt teistkordses altkäemaksu võtmises, Ester Tuiksoo (47) altkäemaksu võtmises, Toomas Annuse (51) korduvas altkäemaksu andmises, Kalev Kanguri (43) suures ulatuses korduvas altkäemaksu võtmises, Einar Vettuse (48) altkäemaksu andmises, Tullio Libliku (47) korduvas altkäemaksu andmises ja Tarmo Pedjasaare (44) altkäemaksu andmises ja altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning juriidilised isikud AS Järvevana ja AS E.L.L. Kinnisvara altkäemaksu andmises.

Kohtunik ei olnud oma otsuse muuhulgas rahul asjaoluga, et prokuratuur kasutas raamatupidamisdokumentide uurimisel eksperdina sama kapo ametnikku, kes osales ka läbiotsimistes ja asitõendite konfiskeerimisel. Kohtu arvates ei olnud ekspert seega erapooletu, vaid kaldus selgelt uurimisorganite poole.

Kohus mõistis kohtuotsuse jõustumisel riigieelarvest välja süüdistatavate õigusabikulud: Villu Reiljani kasuks 117 961,37 eurot, Kalev Kanguri kasuks 287 845,14 eurot, Tarmo Pedjasaare kasuks 33 376,78 eurot, Einar Vettuse kasuks 97 838,71 eurot, Tullio Libliku kasuks 75 144,51 eurot, Ester Tuiksoo kasuks 56 626,85 eurot, AS Merko Ehitus (käesoleval ajal AS Järvevana ) kasuks s.h. ka Toomas Annuse ja AS E.L.L.Kinnisvara eest, 611 810,00 eurot.