VIDEO | Pääsküla rabast leiti 44 suurtükimürsku


Jaanuari lõpus kaevasid päästeameti ja kaitseväe demineerijad Pääsküla rabast välja Teisest maailmasõjast pärit 44 suurekaliibrilist lõhkekeha.

Päästeameti demineerijad on Pääsküla rabas käinud demineerimistöid tegemas mitmel korral. Esimese teate lõhkekehadest said nad eelmise aasta jaanuaris. Nädal aega kestnud otsimis- ja kaevamistööde tulemusena leiti toona 167 suurekaliibrilist lõhkekeha.

Kuna mullu jaanuaris rohkem sellest kohast lõhkekehasid ei leitud ja ilmastikutingimused ei võimaldanud laiaulatuslikumalt otsinguid teha, siis tööd lõpetati. Pistelisi otsinguid tehti samas piirkonnas ka möödunud suvel.

"Senised leiud lubasid arvata, et Pääsküla raba peidab endas veelgi lõhkekehi. Kuna suvise kuiva ilmaga oli rabas liiga tuleohtlik ja sügisel vihmaga pinnas rasketehnika jaoks liiga pehme, pidime ootama külmemat ilma. Jaanuari lõpus võimaldaski külmunud rabapinnas läbi viia põhjaliku otsingu," kommenteeris päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann.

Otsingutööd viidi läbi koostöös kaitseväe demineerijatega, kellel on sedasorti töödeks olemas suur soomustatud ekskavaator.

Otsingutöödeks võeti maha ka otsingualasse jäävat võsa ja puid. Kokku kaevati läbi umbes 60-meetrine teega külgnev lõik.

Demineerimistööde käigus leiti kokku 44 suurekaliibrilist lõhkekeha.

Taalmann lisas, et kuna selles piirkonnas on leitud palju lõhkekehi erinevates punktides, siis jätkatakse lõhkekehade otsinguid seal ka tulevikus.