Vanainimesi petnud kelm mõisteti süüdi

 (4)
Vändra korruptsioonilugu
Foto: Ago Tammik

Täna kuulutas Pärnu maakohus süüdimõistva otsuse ning karistas Egery Sepling-Horuženkot tingimisi vangistusega kolme aasta pikkuse katseajaga ning kohaldas maksimaalse pikkusega ehk poole aasta pikkust elektroonilist valvet. Samuti mõistis kohus naiselt välja tsiviilhagid ning jättis hagide tagamiseks aresti alla temalt konfiskeeritud ehted ja nutitelefonid.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et süüdistatav kahetses tegu ning kinnitas kohtule, et vahi all oldud aja jooksul jõudis järeldusele oma tegude lubamatusest. Asutud on tsiviilhagide hüvitamisele, seisuga 21.06.2017 on kolmele kannatule tsiviilhagid hüvitatud, süüdistatav on olnud pea seitse kuud vahi all ning tal on 1,5 aastane laps.

Kohus leidis, et isiku suhtes on põhjendatud kohaldada elektrooniline valve maksimaalse tähtajaga kuus kuud, millega on isikul liikumisvabadus piiratud. Samuti kohaldas kohus maksimaalset katseaega kolm aastat kohustusega järgida kriminaalhooldaja nõudeid. Kohus jättis tsiviilhagi katteks kohtumäärusega arestitud süüdistatava vara kuni tsiviilhagide hüvitamiseni aresti alla. Lisaks sellele arestis kohus tsiviilhagide tagamiseks kollast värvi metallist käevõru, kollast värvi metallist kaelaketi koos ripatsiga, kollast värvi metallist kaelaketi. Kohus leidis, et mõistetud karistuse puhul on oluline mõjutada süüdimõistetut oma käitumist ümber hindama ja edaspidi kuritegusid mitte toime panema.

Seotud lood:

Et säästa väga eakaid kannatanuid kurnavast üldmenetlusest, nõustus prokuratuur üldmenetluses kohtusse saadetud Egery Sepling-Horuženko süüdistuse lahendamisega lühimenetluses.

„Kannatanute sünniaastad jäävad vahemikku 1921-1939 ning paljud neist elavad väljaspool Pärnut. Leidsin, et ütluste andmine üldmenetluses oleks just kannatanute seisukohast liialt kurnav ning seetõttu nõustusin süüdistatava ja kaitsja taotlusega lahendada asi lühimenetluses,“ selgitas Lääne ringkonnaprokurör Merry Tiitus.

Seaduse järgi vähendatakse lühimenetluses määratud karistust kolmandiku võrra ning süüdimõistva otsuse korral ei saa prokuratuur vaid karistuse muutmiseks kohtuotsust edasi kaevata.
26. juunil peeti asjas Pärnu Kuninga tänava kohtumajas lühimenetluses istung, kus prokurör palus Egery süüdi mõista ning karistada teda liitkaristusena 2aasta 11kuu ja 27päeva pikkuse reaalse vangistusega.

„Kõige tähtsam on, et kelmus leidis tõendamist ja naine mõisteti süüdi,“ rõhutas prokurör Merry Tiitus. „Kohus andis talle tänase otsusega veel viimase võimaluse, kuid ta teab, mis ees ootab, kui ta katseaja kontrollnõudeid või elektroonilise valve tingimusi rikub.“

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas 31-aastast naist terves reas vargustes, kelmustes ja võltsimises, millega ta teenis kõrges eas ohvrite arvelt enam kui 11 tuhat eurot tulu. Süüdistuse järgi langes naise ohvriks 18 pensioniealist daami ning üks härrasmees, kuid kolm ohvrit olid kohtupidamise alguseks elavate seast lahkunud.