Vallandamise saaga jätk: Martin Halliku suhtes algatati kriminaalmenetlus. Advokaadi sõnutsi on see ülikooli katse Hallikut heidutada

 (132)
Vallandamise saaga jätk: Martin Halliku suhtes algatati kriminaalmenetlus. Advokaadi sõnutsi on see ülikooli katse Hallikut heidutada
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Tartu Ülikooli raamatukogu endine direktor Martin Hallik saavutas töövaidluskomisjonis võidu, kuid nüüd selgub, et tema suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. Halliku advokaat Kristi Sild viitab, et see oli ülikooli taktikaline käik.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et vallandamiseni võis allikate väitel viia Halliku ebasünnis käitumine raamatukogu mullusel jõulupeol ning välislähetustel.

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius sõnas täna Delfile, et prokuratuur on ühe juhtumi asjaolude selgitamiseks alustanud kriminaalmenetlust. "Kohtueelne menetlus selles asjas jõuab lõpule lähikuudel. Seejärel otsustab prokuratuur kogutud materjalide kohtusse saatmise, samuti selle, kui palju informatsiooni on võimalik avalikustada. Kohtult taotleb prokurör kannatanu eraelu kaitseks istungite kinniseks kuulutamist," märkis ta. "Kuna teema on delikaatne, ei saa prokuratuur inimeste eraelude kaitseks kriminaalmenetluse asjaolusid täpsemalt kommenteerida."

Advokaat: kaebaja jättis rääkimata, et oli Hallikuga intiimsuhtes

Halliku advokaat Kristi Sild ütles, et nad on teadlikud, et Tartu Ülikoolile Martin Halliku kohta kaebuse esitanud kolleeg on nüüd pöördunud politsei poole. "Ta tegi seda ülikooli juhiste järgi pärast seda, kui ülikool sai vallandamise vaidlustamisel teada, et kaebaja ei ole ülikoolile tõtt rääkinud. Nimelt valetas kõnealune inimene ülikoolile toimunu asjaolude kohta ning jättis täiesti rääkimata, et ta oli Hallikuga korduvalt intiimsuhtes. Kaebaja väitis tööandjale hoopis, et tal puudus Hallikuga eraeluline kontakt," märgib ta.

Seotud lood:

"Kui suvel ei olnud meil aimu milliste tõenditega on kaebaja pöördunud ülikooli poole, siis nüüd ei ole me siiani näinud politseile esitatud kaebust. Asjaoludest nähtuvalt on kaebaja nüüd hakanud väitma, et ta oli intiimsuhtes väidetava sisemise sõltuvuse tõttu. Töövaidluskomisjon on kogu selle temaatika juba läbi käinud, ning vastupidiselt meedia väidetele ei tegelenud töövaidluskomisjon vallandamise formaalse läbiviimise kontrolliga vaid menetles just nimelt ahistamissüüdustusi"

Sild lisas, et tema ja Halliku hinnangul tulenes politseisse pöördumine ühest küljest hirmust kaotada töökoht, teisalt ülikooli soovist survestada töövaidluskomisjoni olukorras, kus TVK otsus oli alles tegemisel. "Seda kinnitab, et Martin Halliku vastu politseisse pöördumisest teavitati Hallikut töövaidluskomisjoni kaudu kolm päeva enne istungit. Seejuures teavitust kuriteokaebuse esitamise kohta ei saadetud mitte otse Martin Hallikule vaid hoopis töövaidluskomisjonile, kes pidas vajalikuks sellest informeerida ka Hallikut. Siit paistab selgelt soov mõjutada vaidluse tulemust või heidutada Hallikut."

Delfile on mitmed allikad kinnitanud, et kaebaja oli enne politseisse pöördumist juba esitanud ülikoolile lahkumisavalduse, mistõttu ei saaks olla küsimus hirmus töökoht kaotada.

Prokuratuurist täpsustati, et kriminaalmenetlust alustati juba 3. oktoobril. Töövaidluskomisjoni otsus tuli novembri teises pooles. "Kriminaalmenetlus ja töövaidluskomisjonis toimuv vaidlus on eraldiseisvad protsessid. Kriminaalmenetluse eesmärk on selgitada välja võimaliku kuriteo asjaolud. Politsei ning prokuratuur koguvad ja analüüsivad selleks tõendeid iseseisvalt, sõltumata sellest, mida töövaidluskomisjon kontrollib või mis järeldustele jõuab," sõnas Kauri Sinkevicius.

Hallikule mõisteti välja üle 100 000 euro

Töövaidluskomisjon otsustas novembri teises pooles rahuldada Halliku kaebuse Tartu Ülikooli vastu, tunnistas töölepingu ülesütlemise tühiseks ning mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja arvestatava rahalise hüvitise. Viimase suurus on üle 100 000 euro.

Töövaidluskomisjonis Tartu Ülikooli esindanud vandeadvokaat Leonid Tolstov on meedias kinnitanud, et ülikool kaebab otsuse edasi. "Töövaidluskomisjon on üldjoontes tuvastanud, et vaidluse sisuks olnud sündmused on toimunud," sõnas Tolstov. "Jääme sündmustele antud hinnangute suhtes komisjoniga eriarvamusele ja kindlasti vaidlustame otsuse, kuna see läheb vastuollu ülikooli väärtustega."