Tapmises süüdistatavate Tartu kriminaalide kohtuistung algab kevadel

 (2)
Maadevahetuse kohtusaal
Foto: Andres Putting

Järgmise aasta aprillis algab kohtuprotsess tuntud kriminaalide Ats Pärnaste ja Alo Paluoja üle, keda süüdistatakse Tartu kesklinnas mehe surnuks peksmises tänavu mais.

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles kaht 37-aastast meest süüdistatakse tänavu mais Tartus aset leidnud 30-aastase mehe tapmises. Lisaks sellele süüdistatakse mehi vägivallas avalikku korda kaitsvate isikute suhtes ning ühele süüdistatavale on veel esitatud süüdistus avaliku korra raskes rikkumises.

Sündmused leidsid aset 25. mai öösel ja varahommikul. Süüdistuse kohaselt viibisid süüdistatavad sel ööl Tartus mitmes lõbustusasutuses, kus neil tekkisid erinevad konfliktid klubikülastajatega ning turvameestega.

Kriminaalasja kohtueelsel uurimisel kogutud tõendusmaterjalist nähtuvalt kasutasid süüdistatavad oma tahte läbisurumiseks nii füüsilist vägivalda kui ähvardusi. Pärast lõbustusasutuste sulgemist ründasid mehed süüdistuse kohaselt Küüni ja Poe tänava ristumiskohas meest, kellega olid eelnevalt pubides kokku puutunud ja koos aega veetnud, ning hakkasid teda peksma. Kannatanu suri sündmuskohal.

„Lõuna prefektuuri Tartu kriminaaltalituse ning organiseeritud ja raskete kuritegude talituse ühiste jõupingutuste tulemusena läks korda kahtlusaluste isikud kindlaks teha ja koguda piisavalt süütõendeid, et kahtlustatavad juba 25. mai õhtul kinni pidada,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Aro Siinmaa.

Seotud lood:


27. mail rahuldas eeluurimiskohtunik prokuratuuri poolt esitatud taotluse kahtlustatavate vahistamiseks, pärast kohtueelse menetluse lõppu, 21. novembril toimunud eelistungil jättis kohus süüdistatavad kuni asja sisulise läbivaatamiseni vahi alla.


Kohtuprotsess Pärnaste ja Paluoja üle algab järgmise aasta aprillis.

Politsei sai kuritööst teate tänavu 25. mai hommikul, kui Tartus Poe ja Küüni tänava nurgal märgati pingil lebanud meest. Sündmuskohal selgus, et 30-aastane mees oli surnud ning surnukehal olid vägivalla tundemärgid. Lõuna prefektuur alustas asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmist.

Peagi võttis kohus kahtlustatavana vahi alla Pärnaste ja Paluoja, kes said kohtueelse uurimise lõppedes ka süüdistuse.

Eesti Päevaleht kirjutas tänavu kevadel, et Pärnaste on eestlaste kuritegeliku grupeeringu väidetava juhi Assar Pauluse parem käsi Tallinnas, Paluoja kuulub aga Lõuna-Eesti kuritegelikku ja küllaltki mõjukasse seltskonda, mis väidetavalt samuti esmajoones just Pauluse kontrolli all on.

Paluoja on varem kriminaalkorras karistatud seitsmel korral. Viimati 2011. aastal, kui temal ja ta kaaslasel Tartu ööklubi Atlantise turvatöötajaga rusikad käiku läksid.

Ats Pärnaste on siiani kriminaalkorras karistatud viiel korral. Ta on Sauel rünnanud inimesi kurikaga ja pannud toime suurkelmuse Stockmanni kaubamajas. Mees on tegelenud ka pangapettustega ja mõne aasta taguste juveeliröövidega seoses oli ta Itaalias kohtu ees.

Karistusseadustik näeb tapmise eest kohtus süüdimõistmisel ette kuni 15-aastase vangistuse.