Suursaadik Indias: üritame mehed võimalikult kiiresti vanglast välja saada, mis olukord neid seal ootab, pole teada

 (27)
Itaalia laevakaitsjad
Foto: AP

Eesti suursaadik Indias Viljar Lubi ütles, et järgmine kõige olulisem tegevus viieks aastaks vangi mõistetud laevakaitsjate osas on saada kätte kirjalik kohtuotsus, millest saaks teada kohtuniku argumentatsiooni. Ühtlasi püütakse mehed nii kiiresti kui võimalik vanglast välja saada.

"Miks kohtunik sellise otsuse tegi, täpselt öelda ei oska, selleks on vaja kätte saada kirjalik otsus, kus kohtuniku argumentatsioon. Siis saavad ka meeste advokaadid vaadata, et mis loogikale tuginedes kohtunik sellise otsuse tegi. Ja kui see informatsioon on käes, saab koostöös advokaatidega vaadata, mis on meie edasine tegevuskava," ütles Lubi Delfile. Üheksakümne päeva jooksul on võimalik otsus edasi kaevata.

"Loomulikult juba praegu vaatame, mis on võimalikud tegevused, mida saame edasi teha. Oluline on saada see kirjalik otsus ja - kuna mehed viidi täna kinnipidamisasutusse - et nad sealt võimalikult kiirelt välja pääseks, olgu see siis kautsjoni vastu või muul viisil. See on kõige ajakriitilisem ja peamine prioriteet," sõnas ta.

Suursaadiku sõnul oli otsus ootamatu. "Saame peegeldada varasemat advokaatide juttu ja ka seda, mida mehed ise pärast kohut rääkisid. Tagasiside oli protsessi käigus positiivne, nende hinnangul said kõik süüdistajate argumendid tagasi lükatud. Seetõttu on tõesti otsus ootamatu. Aga peab vaatama, mis need argumendid olid."

Seotud lood:

Olukorra lahendamiseks tegutsetakse edasi nii kohtu- kui ka diplomaatilisi kanaleid pidi. "Proovime kõiki võimalikke kanaleid. Proovime rääkida ka poliitilisel tasandil, samamoodi nagu ka seni. Siiamaani on nii Eesti kui India valitsus loomulikult kohtuprotsessi kui sellise mõjutamisest hoidunud, sest demokraatlikus riigis poleks see vastuvõetav. Aga teatud piirides diplomaatilisi kanaleid kasutame. See jätkub ka edaspidi, see on normaalne igapäevane töö."

Meeste olukorra kohta vanglas pole veel infot, selleks on sündmused liiga värsked. "Meie konsul oli kohapeal. Isiklikud asjad said mehed anda tema kätte, kui otsus tuli. Mis olukord ootab neid kinnipidamisasutuses, veel öelda ei oska, sest praegu on nad Tuticorinis, aga meile teadaolevalt viiakse hiljem üle Chennaisse. See on sama linn, kus nad varem," sõnas suursaadik.