"SUUD PUHTAKS" BLOGI | Riigikontrolli nõunik: enamik korruptsiooniasju on tingitud teadmatusest

 (46)
Eurod
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

ETV saade "Suud puhtaks" arutas omavalitsustes laialt levinud korruptsiooniprobleemi üle. Ühiselt jõuti järeldusele, et väga suur roll korruptsioonijuhtumite vähendamisel on ennetustööl ja teadlikkuse tõstmisel.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas kinnitas, et Keskerakond on muutunud. "Ma arvan, et kõik näevad seda muutust Jüri Ratase peaministriks olekust," ütles Aas.

Tartu linnapea Urmas Klaas leidis, et koalitsioonivalitsus on korruptsiooniennetamises tõhusam, mille peale märkis Postimehe ajakirjanik Joosep Värk, et sellegipoolest on kolmest erinevast erakonnast poliitikud kahtlustuse saanud.

Riigikontrolli nõunik Airi Mikli tõdes, et kõige suurem probleem seisneb teadlikkuses, mis on korruptiivne tegevus. "Enamik korruptsiooniasju on rumalusest, teadmatusest, minnalaskmisemeeleolust ja muretusest tingitud," sõnas Mikli.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juht Asso Prii möönis samuti, et toimingupiirangut rikutakse enamasti teadmatusest.

Saate olulisemaid mõtteid loe Delfi blogist!

Korruptsioon Eestis
Saade on lõppenud!
https://twitter.com/lagle666/status/923276808874811392
https://twitter.com/ketas/status/923277069622108161
https://twitter.com/korruptant/status/923277220688297984
Urmas Klaas: Tartu linna koalitsioonilepingus tuleb eraldi punktina läbipaistvus.
Airi Mikli: Oleme väga pessimistlikud revisjonikomisjonide suhtes. Oleme korduvalt näinud, et need on mehitatud võimuerakonna liikmetega.
Ardo Ojasalu: ERJK on teinud neli kirja riigikogule erakondade seaduse muudatuste osas. On selgelt näha, et ei ole poliitilist tahet, et seda teemat edendada. Teemasid, mis on sisuliselt ja juriidiliselt läbi kaalutud, ei soovita ellu viia.
Mari Mets: Kui juba on toimunud korruptsioon, siis võiks selge olla see, kuidas nõutakse sisse see summa, mis on omastatud.
https://twitter.com/MariaMurakas/status/923275439434543104
https://twitter.com/JoonasLaks/status/923275575631994880
Taavi Aas: Juba pool aastat tagasi oli riigikogus jutuks, et tuleb muuta seadust, et avaliku sektori hangetel ei saaks osaleda ettevõtted, kelle omanikud on offshore ettevõtted.Kalle Laanet: Teeme ära!
https://twitter.com/korruptant/status/923274622145122308
Airi Mikli: Riigikontroll on kohalikes omavalitsustes teinud auditeid kümme aastat, siis viimane audit näitas, et 2/3 meie poolt vaadeldud omavalitsustes oli toimunud korruptsiooniga seotud kuritegu. Ma ei näe siin langustendentsi. 
https://twitter.com/Marth1120/status/923273536273346560
Meelis Ratassepp: Süsteemne korruptsioon on vähenenud tervikuna. Olukord ja dünaamika läheneb päev-päevalt paremaks. KOV-de juhid peavad ise olema eeskujud, kes võitlevad korruptsiooni vastu ja taunivad seda. 
Aimar Altosaar: Ma arvan, et kodanikud peaksid julgema üksteisele näkku vaadata ja suhelda.Asso Prii: See, et kodanikud pöörduvad muredega ajakirjanike poole, on okei, aga see on probleem, et võimalused on piiratud. Kuna korruptsioon on peitkuritegu, siis on vajalik vihje. Eestis on teavitajate kaitse üsna nõrk. Üks tahk on kultuuriline tahk. Korruptsioonist teatamist kolleegi vastu ei peeta õigeks.
Kaitsepolitsei büroo juht Meelis Ratassepp: Meil on hea, et Eesti on tugev ajakirjandus. 
Kalle Laanet: Minu arvates ajakirjanikele laekunud materjal viia politseisse.Urmas Klaas: Minu kogemus näitab, et inimesed toovad ajakirjanikele info, kuna nende õiglustunnet on riivatud.Mari Mets: Paljud inimesed ütlevad, et nad on juba politsei poole pöördunud, aga pole abi saanud.
Airi Mikli: Sageli on küsitud ka meie käest, et mis see siis tähendab, et kui ma olen ettevõtja ja volikogu liige, ei tohi ma oma vallas teenuseid osutada ja äri ajada. Ennast tuleb taandada, kui sa sõlmid endaga seotud ettevõttega lepinguid, osaled hanketingimuste tegemisel jne.
https://twitter.com/ottomartamm91/status/923270639426957312
Postimehe ajakirjanik Nils Niitra: Toimingupiirangu rikkumise malakat kahtlustatakse innukalt. Kui mingit paragraafi kasutatakse nii laialdaselt, siis tuleks kaaluda selle muutmist.Asso Prii: Toimingupiirangut rikutakse enamasti teadmatusest.Joosep Värk: Kõige suurem kuritegu, mis selle puhul toime pannakse, ei ole rahaline, vaid luuakse foon, et otsustatakse minu eest midagi ära.Kupeldamisskandaalis tuli välja, et inimesi hirmutati, et pole mõtet õiguskaitseorganite poole pöörduda.Steven-Hristo Evestus: Millise signaali annab see ausa majanduskeskkonna kujundamisele?
https://twitter.com/korruptant/status/923268436612042752
Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald looja: Kes meie väikeses vallas vastutuse võtab? Meil ei ole seda, kes selle vastutuse võtab. Kui inimene on 24 aastat võimul olnud, siis selle vastu on keeruline võidelda. 
https://twitter.com/EvelynSepp/status/923267587991064577
https://twitter.com/korruptant/status/923267712582934534
AS Keskonnateenused juhatuse esimees: Küsimus, kas linnapea vastutab, siis tegelikult tegusid ei tehta. Räägitakse küll, et me oleme korruptsiooni vastu. Linnajuht annab eeskuju oma tegudega, kuidas käituda. Me näeme korruptsiooni nii asutustes kui mujal.
https://twitter.com/korruptant/status/923267251142385664
Aimar Altosaar: Ei ole keelatud loobuda pakkumisest.Ardo Ojasalu: Taavi Aasal on väga lihtne pöörduda Signaali juhatuse liikme poole, et ta ütleks kelle nime ta pangas ettevõtte omanikuks pani.
https://twitter.com/AnneliKannus/status/923265868552908800
https://twitter.com/mhirvesoo/status/923266027458318336
https://twitter.com/korruptant/status/923266061314740225
https://twitter.com/RagnarRuutel/status/923266087537532928
https://twitter.com/Leopeo10/status/923266684466745345
Äripäeva ajakirjanik Mari Mets: Me ei tea, kes on Tallinnaga koostööd tegeva ettevõtte Signaal omanikud.Aas: Ma ei tea ka, kellele Signaal kuulub. Meie tegime ettepaneku, et hankemenetluse seadus ära muuta.
Taavi Aas: Omavalitsustes on asjad palju läbipaistvamad. Näiteks me ütleme, palju bussid maksavad, aga Estonian Airi lennukite maksumust ei tea.
Airi Mikli: KOV asutusi on kokku üle 2400, nende juhtidest on 44 protsenti seotud mõne äriühinguga. Veelgi hullem on KOV äriühingute ja SA-de, mille juhtidest 93 protsenti on seotud mõne äriühinguga. Neid olukordi, kus inimestel tekib huvide konflikte ja toimingupiirangute rikkumisi, on igapäevaselt.
Urmas Klaas: Inimene, kes on aktiivne, on aktiivne paljudes valdkondades. Tartu volikogus on ka inimesi, kes on koolidirektor. Küsimus on, kuidas ta oma rolli mõtestab.Ardo Ojasalu: On selge, et ei saa istuda kahel kohal, kus on huvide konflikt. Minu arvates on võimalik kokku panna volikogu, kus ei ole inimesi, kes töötavad linnavalitsuse alluvuses.
https://twitter.com/k6ikjutud/status/923264360553811968
https://twitter.com/Leopeo10/status/923264438400094210
https://twitter.com/AnneliKannus/status/923264650095005696
https://twitter.com/AarmaTarmo/status/923264524177862656
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Ardo Ojasalu: Üks suur probleem on ringkäendus. Liikmed pannakse tööle sinna asutusse, mida linnavalitsus kontrollib. Tallinnas on see reegel. Aga ka Tartus kontrollib koalitsioon, kus nad poliitikat teostavad oma munitsipaalalluvuse kaudu. See on minu jaoks eelkõige moraali küsimus. Siin ei ole võimude lahusust
Kultuuriministri nõunik Silver Meikar: Nii poliitiline kultuuri kui ametkondlik ja parteide kultuur on läinud palju paremaks. See, et avalikkus andis selge sõnumi, et ei mõista seda õigeks, muutis erakondade suhtumist.
Taavi Aas: Kui varasemalt võis olukordi, kus tegeleti enda või parteikassaga, et sellist korruptsiooni, kus tegeldakse raha toimetamisega partei sahtlisse.Tegemist on kasu saamisega kaudselt kuskilt ettevõtte kaudu.
https://twitter.com/Imre30Imre/status/923262242673561600
https://twitter.com/korruptant/status/923263244168519680
https://twitter.com/EvelynSepp/status/923263571756273666
https://twitter.com/Leopeo10/status/923263693193924608
Sisekaitseakadeemia Katri Raik: Kool vastutab väärtuste eest, mida õpilastele antakse.
Evestus: Lihtsas keeles koprruptsioon tähendabki varastmist. Põhilised kuriteod on see, et ei tehta vahet enda ja riigi vara vahel. Teine küsimus on see, et mida tähendab huvide konflikt - tehingud endaga seotud ettevõtetega. Need küsimused on viinud mitu omavalitsusjuhti kohtu alla. Siin on märksõnad on sisekontroll, väärtushinnangud ja koolitused.Samas tuleb tunda seadust.
Urmas Klaas: On olemas register, mis näitavad välja huvide konflikte. Ma pooldan koole, kus korratakse üle väärtuseid, ja koolitusi.
Taavi Aas: Tallinna on olnud juhtum, kus ma pöördusin kaks korda sisekontrolli poole, et selgitataks, kas on mingeid probleeme. Loomulikult sisekontroll ei oma neid õigusi, mis on õiguskaitseorganitel. Paraku läks halvasti, leiti kahtlustus juba pool aastat tagasi. Korruptsioonikuriteod peaksid palju kiiremini kohtusse jõudma.Ma ei oska seda piiri nimetada, millisel puhul ma tagasi astuks.
Airi Mikli: Sisekontrolli omavalitsustes sisuliselt ei olegi. Probleem teadlikkusega ongi kõige suurem probleem. Enamik korruptsiooniasju on rumalusest ja teadmatusest ja minnalaskmisemeeleolust ja muretusest tingitud.
Urmas Klaas: Kõik saab alguse väärtushinnangutest. Kui me vaatame siseauditite ja kontrollide tööplaane, siis tegeldakse enamasti, kuidas maksumaksjate raha võimalikult efektiivselt kasutada, aga siin tuleb rohkem tähelepanu ennetustööle panna.Tõsised korruptsiooniteod tulevad ikkagi välja läbi õiguskaitseorganite töö. Omavalitsuste pädevuses pole kellegi pealtkuulamine ja jälitamine.
Evestus: Juhtivad isikud ei pruugi koostööd teha õiguskaitseasutustega. Seal nähakse ohtu, et kedagi võidakse veel vastutusele võtta.
Aimar Altosaar: Omavalitsusjuht peab midagi tegema. Reageerima, andma hinnangu või - nagu Tartus tehti - vabandama.Steven-Hristo Evestus: Mulle meeldis Urmas Klaasi mõte, et tuleb teadvustada probleemi. Linnapea peaks oma initsiatiivi näitama tehes ennetustööd ja tehes koostööd õiguskaitseorganitega.
Riigikogu liige Kalle Laanet: Minu seisukoht on see, et vallavanem ja linnapea kannavad kindlasti moraalset vastutust.
Riigikontrolöri nõunik Airi Mikli: Usaldus, mis on poliitikutele antud, on suur. Nad vastutavad kõikide tegude eest moraalselt. Valijad peaksid sellele mõtlema.
Kas linnapea vastutab korruptsioonikuritegude eest ja kuidas see vastutuse võtmine peaks toimuma?Postimehe ajakirjanik Joosep Värk: Kui me vaatame Tartu kahtlustusi, siis need on erinevad. Kui me räägime kinkekaartidest, siis keeruline on seda kontrollida.Mis vahe on selles, kas on koalitsioonivalitsus või mitte. Kolm erakonda on koalitsioonis ja kõik on saanud süüdistuse.
Urmas Klaas: Erakonnad saadavad valitsema oma parimas tahtmises oma parimad pojad ja tütred. Oluline on huvide konfliktide teadvustamine. Need peaks paremini välja tulema ja inimesed peaksid ka neid endale teadvustama.
Tartu linnapea Urmas Klaas: Meil on mitu koalitsioonipartnerit. Igal juhul on alati koalitsioonivalitsus tõhusam.
Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas: Keskerakond on muutunud. Ma arvan, et kõik näevad seda muutust Jüri Ratase peaministriks olekust.Kindlasti töötab Tallinnas inimesi, kes on süüdi mõistetud, aga elu peab edasi minema.