Seitse meest saavad rahapesusüüdistuse

 (5)
Seitse meest saavad rahapesusüüdistuse
Foto: Andres Putting

Viru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab 29-aastast Sergeid rahapesus grupi poolt. Koos Sergeiga tuleb kohtu ette astuda veel kuuel mehel vanuses 22-31, keda prokurör süüdistab rahapesualases süüteos osalemises.

Süüdistuse kohaselt pidi Sergei 2006. aastal tegutsedes koos Ukrainas elava tuvastamata isikuga leidma variisikud, kes omaksid või avaksid arveldusarved erinevates Eesti pankades ning loovutaksid talle vaevatasu eest paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid.

Samuti pidi ta leidma variisikud, kes nõustuksid edastama oma nimelt rahasummasid WebMoney süsteemis. Taolise tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha puhtaks pesta.

2006. esimesel poolel õnnestus Sergeil kas isiklikult või siis tema poolt kuriteo toimepanemisele kaasatud nelja abilise vahendusel osta kokku vähemalt 15 erineva isiku pangakonto kontrollimiseks vajaminevad paroolid ja andmed. Need edastas ta oma kaasosalisele Ukrainas. Peale seda laekusid arvutipettuste ning rahapesuskeemide tulemusel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele Sergei poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt ning Austriast. Maksed olid tehtud sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha, mis kanti Eestis asuvatele pangaarvetele võeti sularahana pangaautomaatidest välja ja Sergei edastas selle variisikute vahendusel läbi WebMoney süsteemi oma tuvastamata kaasosalisele.

Kokku kanti selle kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eestis asuvatele arvetele raha veidi üle 50 000 euro.

Sergei sai süüdistuse kuriteo tulemusel saadud vara varjamises, muundamises ja üle kandmises tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega, kasutades teiste isikute kaasabi, ehk rahapesus. Sellise kuriteo eest näeb seadus ette kahe- kuni kümneaastase vangistuse.

Ülejäänud kuus kohtu ette astuvat meest, kelle ülesandeks oli siis kas variisikute otsimine või siis kes ise teadlikud, et nende kontole kantakse raha ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, said süüdistuse rahapesus osalemises.